Coronabeleid locatie Hilversum

Bij entree verzoeken wij u om u altijd eerst te melden bij de receptie van uw locatie. Zij vragen naar uw actuele gezondheidssituatie. Uw behandelaar of arts zal bij aanvang van de afspraak ook vragen naar uw gezondheidssituatie. Voor de twee locaties in Hilversum gelden afwijkende afspraken:

  • Plataan, Boomhut
    Alle (poli)klinische patiënten (en/of bezoek) die behandeling hebben in de Plataan of de Boomhut melden zich vooraf bij de receptie bij de D-ingang van de Plataan.
  • Eik, Kastanje, Linde
    Alle (poli)klinische patiënten (en/of bezoek) die behandeling hebben in de Eik, Kastanje of Linde melden zich vooraf bij de receptie van de hoofdingang in gebouw de Kastanje (gebouw A). Daarna kunt u naar uw behandellocatie lopen.

 

Bezoekregeling De Schakel 

Voor bezoekers geldt: max.1 bezoeker per patiënt per dag is welkom op de klinische afdelingen. Dit betreft eerstegraads familieleden: partner, broers en zussen, ouders en eigen kinderen. Ook huisgenoten zijn welkom. Kinderen tellen ook als 1 persoon! Bezoek kan binnen komen bij de ambulance ingang van de Kastanje. Meld u zich eerst bij de gastvrouw voor u verder loopt. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij vertrek, schud geen handen en houd de 1.5m in acht. We vragen u direct door te lopen naar de kamer en niet te blijven staan in de gangen.

De bezoektijden:
Maandag t/m vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur.

 

Bezoekregeling de Plataan (D1 en D2 MSR)

Voor bezoekers geldt: max.1 bezoeker per patiënt per dag is welkom op de klinische afdelingen, uitzonderingen zijn alleen op indicatie van het behandelteam mogelijk.

Bezoek dient zich te melden bij de receptie van de Plataan, ingang D0. Wij vragen u om daarna direct door te lopen naar de kamer van de patiënt en niet te blijven staan in de gangen. Wij verzoeken het bezoek om het contact ook op andere manieren vorm te geven, bijvoorbeeld met behulp van videobellen of via WhatsApp. De verpleging kan de patiënt hierbij helpen.

De bezoektijden:
Maandag t/m vrijdag van 18:30 tot 20:00 uur*.

*De bezoektijden op zaterdag en zondag blijven van 14.00 tot 17.00 uur.