Refereeravond Handpolsnetwerk Almere

Het netwerk organiseert 2-3x per jaar een avond voor artsen (chirurgen, revalidatieartsen, huisartsen), fysiotherapeuten, ergotherapeuten. Dit keer op 27 januari 2020 georganiseerd door het Merem revalidatieteam Almere volwassenen, met als onderwerp: De Spastische Hand.

Na een korte introductie en welkom door Tanja Michels gaf Paulien Goosens een presentatie over spasticiteit en spastische bewegingspatronen. Paulien ging in op de definitie van spasticiteit, bij welke aandoeningen dit voorkomt en liet enkele voorbeelden zien.

Daarna nam Patrice Tomassen het verhaal over en vertelde over spasticiteit en botoxbehandeling, zoals deze zowel bij Merem Medische Revalidatie als in academische ziekenhuizen worden toegepast.

De lezing werd vervolgd door Lydia Sloothaak over het onderwerp spalken. Zowel dynamisch als statisch spalken kwam aan bod. Hierin benadrukte zij dat er geen eensluidende oplossing is voor de spastische hand. Het is zelfs mogelijk dat een spalk gecontra-indiceerd is, omdat de patiënt zijn/haar spastische hand functioneel kan gebruiken.

Belangrijk is wel dat de hand goed verzorgd moet kunnen worden. Hand- en plastisch chirurg Hein ter Linden ging hierop door en gaf enkele voorbeelden van operatieve mogelijkheden met afbeeldingen en korte video’s over peesreposities. De lezingen werden afgesloten door Tanja Michels met als onderwerp: Handengroep/CIMT.

Een waardevolle avond. De reacties van de kleine 45 belangstellenden waren positief. De diverse onderwerpen waren interessant en iedereen heeft wel iets nieuws gehoord en kan het meenemen tijdens het onderzoeken en behandelen van de patiënten met een spastische hand. Als Merem bieden wij graag een bijdrage aan het vergroten van de expertise van therapeuten in het netwerk hand – pols Almere. Tot de volgende avond.