Flexibel team van Merem Medische Revalidatie ondersteunt Tergooi in strijd tegen corona

Hilversum, 1 februari 2021

Sinds enkele weken  worden verpleegkundigen van Merem Medische Revalidatie als dat nodig is ingezet bij ziekenhuis Tergooi. De druk op het personeel in veel ziekenhuizen, waaronder Tergooi, is enorm hoog. Medewerkers vallen uit terwijl de stroom van patiënten met corona blijft toenemen. Daarom besloot Merem in samenspraak met Tergooi hulp van verpleegkundigen aan te bieden.

Inzet verpleegkundigen
De verpleegkundigen van Merem reageerden enthousiast op de oproep om bij te springen in het ziekenhuis. Ze dachten proactief mee waar de zorg bij Merem efficiënter kan worden ingericht. Drie weken geleden zijn de eerste verpleegkundigen van Merem gestart bij Tergooi. De meesten kiezen ervoor om de helft van hun standaard werkuren in te zetten voor hulp bij de buren. Deze constructie biedt de verpleegkundigen van Merem de gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de keuken van het naastgelegen ziekenhuis. En belangrijker nog: zo kunnen we met elkaar hopelijk een zwart scenario afwenden.

Werkzaamheden
Merem-verpleegkundigen worden bij Tergooi breed ingezet. Op de COVID-afdeling, maar ook op andere afdelingen waar de nood hoog is. Bijvoorbeeld omdat  eigen medewerkers zijn uitgevallen. De verpleegkundigen assisteren bij uiteenlopende zorgtaken. Van een infuus plaatsen tot katheteriseren tot de standaard controles bij patiënten. Sylvana Willemse is één van de verpleegkundigen die vanuit Merem wordt ingezet bij Tergooi. Als ervaren verpleegkundige is ze blij dat ze iets kan doen in deze tijd: “Ik heb bewust gekozen voor het vak van verpleegkundige, dus ik vind het mijn plicht om een steentje bij te dragen waar dat nodig is. In deze gekke tijd moeten we elkaar helpen.”

Sylvana Willemse bij Tergooi

Duur samenwerking
De samenwerking tussen Merem en Tergooi is afhankelijk van het verloop van COVID-19. We houden rekening met plotseling benodigde extra inzet tot de zomer. Momenteel is er een wisselende behoefte aan onze inzet. Maar het beloop van COVID is grillig en onvoorspelbaar. We houden daarom voortdurend de vinger bij elkaar aan de pols. En als het nodig is, dan doen we ons uiterste best elkaar te helpen. Susanne van Vegten, Raad van Bestuur Merem: “Door grenzen te verleggen werkt Merem aan een wereld waarin iedereen meedoet. Dat betekent ook dat we naar elkaar omkijken en elkaar  helpen waar nodig. Dat zijn we zeker in deze tijd aan elkaar verplicht.”