Hersenschade na COVID-19?

In de Volkskrant* stond een interview met een coronapatiënt die na acht dagen op de ic weer wakker werd. Hij werd met hoge koorts, een dubbele longontsteking en een ernstig zuurstoftekort in coma gebracht. Hij overleefde het. “De eerste uren weet je niet wat boven en onder is.” Wij vroegen onze revalidatiearts Paulien Goossens wat ernstig zuurstoftekort en beademing door het COVID-19 virus met je hersenen doet.

Paulien, kan je ons hier meer over vertellen?
Ja natuurlijk. Lage saturatie kan leiden tot “postanoxische encephalopathie”: een zuurstoftekort in de hersens. Dat komt doordat COVID-19 de longen aantast en kan leiden tot een sterk verminderde longfunctie met longfalen, waardoor er een verminderde zuurstof toevoer door het bloed gaat. Ook mensen met het zogenaamde “post-intensive care syndroom” hebben vaak cognitieve klachten.

 

“Toen de medici op vrijdag zijn saturatie maten, het zuurstofgehalte in zijn bloed, vielen ze zowat van hun stoel. ‘Dat percentage lag rond de 70, terwijl het in een gezond mens minimaal 94 of 95 is.” 

Wat heeft dat tot gevolg?

Zuurstoftekort in de hersenen is een diffuse afwijking, waarbij met name aandacht, geheugen en planning verstoord raken. Alleen is er op dit moment nog onbekend hoeveel mensen er na een corona infectie last krijgen van deze cognitieve stoornissenKan het virus ook via een andere manier tot hersenschade leiden?

Het is inderdaad ook mogelijk dat COVID-19 op andere manieren dan zuurstoftekort tot hersenschade kan leiden. Er zijn ook patiënten met een virale hersenontsteking door COVID-19. Mogelijk komt dat doordat op de hersens dezelfde receptoren zitten voor het virus als op de longen. Dit is de ACE-receptor. Een hersenontsteking geeft ook hersenschade. Iets dergelijks lijkt op te kunnen treden met de reukzenuw: vrij veel mensen lijken na COVID-19 minder goed te kunnen ruiken. De reukzenuw is eigenlijk een soort naar voren geduwd stukje hersens. Dus dat zou met elkaar kunnen kloppen. Tenslotte is er een nog een mogelijkheid waarbij de hersenschade wordt veroorzaakt door een uit de hand gelopen immuunreactie tegen het virus. Een cytokinestorm heet dat. Maar de zuurstofschade en het post-intensive care syndroom zijn duidelijk het meest voorkomend.

Hoe kunnen wij deze patiënten helpen?
Waarschijnlijk zullen vrij veel mensen een combinatie hebben van zowel long- als hersenschade na een COVID-19 infectie. Binnen Merem kunnen wij deze patiënten een krachtige behandelcombinatie bieden. Wij zijn als medisch specialistisch revalidatiecentrum met veel kennis van de revalidatie van hersenletsel. En we zijn ook nog één van de vijf “kenniscentra complex chronische longaandoeningen”. Wij hebben daarmee alle expertise in huis om deze patienten met complexe combinaties van klachten de goede zorg te kunnen bieden. Dit kan zowel een klinische, als ook poliklinische behandeling zijn.

Bedankt Paulien, voor deze heldere uitleg.

Bronvermelding
* Interview Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/coronapatient-werd-na-acht-dagen-op-de-ic-wakker-ik-kon-nog-geen-pink-optillen~bb03f295/