Merem tekent bestuurlijke intentieverklaring Gezond 2025

Merem ondertekende op 28 juni 2022 samen met vier andere zorginstellingen in Nederland de intentieverklaring ‘Gezond 2025’ van de Alliantie Voeding in de Zorg. Hiermee benadrukt de Raad van Bestuur het belang van de verandering naar een gezonder een duurzamer voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers, met daarbij de wil om dit in 2025 te realiseren met Goede Zorg Proef je. Merem zet zo in op het behalen van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord.

Zorginstellingen hebben een voorbeeldfunctie op gezondheid. Goede voeding draagt bij aan herstel van patiënten, een gezonde werkomgeving voor medewerkers en een gezonde keuze voor bezoekers. Eén van de speerpunten in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) is een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen. Alliantie Voeding in de Zorg en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zetten zich hiervoor in. Uit samenwerking met de Voorhoedeziekenhuizen van Goede Zorg Proef Je, die versneld ingezet hebben op het realiseren van de NPA ambities, is gebleken dat bestuurlijk draagvlak essentieel is voor de transitie naar een gezond en duurzaam aanbod.

Paulien Goossens, bestuurder en revalidatiearts bij Merem: “Er is al veel bekend wat gezonde voeding is en over hoe je een gezond en lekker voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers kunt introduceren. In de komende periode zullen we op basis van deze kennis het voedingsbeleid van Merem opnieuw onder de loep nemen. We hebben daarbij ook zelf veel kennis in huis. Uiteraard zullen ook medewerkers en patiënten betrokken worden. Zo gaan we samen op weg naar meer gezonde keuzes.”

Menrike Menkveld-Beukers, directeur Alliantie Voeding in de Zorg vult aan: “Om de zorginstellingen te helpen met het ontwikkelen van een gezond voedingsaanbod zijn we in 2019 gestart met het initiatief Goede Zorg Proef Je waar ziekenhuizen en andere zorginstellingen aan mee kunnen doen om kennis te vergaren, elkaar te inspireren en gezamenlijke vraagstukken op te pakken. De deelnemende organisaties werken intensief samen aan een gezonder en duurzamer voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Ook ontwikkelen ze best practices en tools voor ziekenhuizen en zorginstellingen die nog aan het begin staan van het ontwikkelen van een gezond voedingsaanbod. Dat maakt het voor nieuwe partijen makkelijker om de omslag te maken.”

Gezond eten in de zorginstellingen
De Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum vormt de basis voor het gezonde voedingsaanbod in de zorginstellingen. Door zowel te werken aan het aanbod als de presentatie van gezondere producten in de zorgomgeving, wordt de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze. De Schijf van Vijf vormt de basis voor het bepalen wat een gezondere keuze is. Voor patiënten benut Goede Zorg Proef Je de Richtlijnen Goede Voeding, de expertise van het Kenniscentrum Ondervoeding en de jarenlange ervaring van Ziekenhuis Gelderse Vallei, hét Voedingsziekenhuis zodat concepten aansluiten op individuele behoeften bij ziekte en herstel.

Gezonde voeding in het Nationaal Preventieakkoord
Gezonde voeding in ziekenhuizen en zorginstellingen is één van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord (NPA), dat in 2018 is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en getekend door 70 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Goede Zorg Proef Je wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. Algemene ziekenhuizen, opleidingsziekenhuizen, academische ziekenhuizen, GGZ-instellingen, revalidatie instellingen, en zorg- en welzijnsorganisaties vanuit alle hoeken van Nederland, doen mee in Goede Zorg Proef Je.

 

Foto: Kok en voedingscoördinator Albertje Ruyssenaars en diëtist Ramona Leysner