Uitgelicht! Deelopleiding AIOS Longziekten en tuberculose bij Merem Medische Revalidatie

Sinds 2017 biedt Merem Medische Revalidatie, als kenniscentrum voor complex chronische longaandoeningen (KCCL), de mogelijkheid tot het volgen van de deelopleiding tertiaire longrevalidatie. Deze deelopleiding is geschikt voor artsen die in opleiding zijn voor specialist (AIOS) in longziekten en tuberculose en is erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Wat houdt deze deelopleiding in, wat kun je verwachten en wat zijn de mogelijkheden? Ineke Kok, longarts en opleider bij Merem, en AIOS Carola Hoek delen graag hun ervaringen.

Ben jij hierin geïnteresseerd? Zoek de longartsen van Merem dan op tijdens de NVALT Longartsenweek die van 22- 25 april plaatsvindt in Papendal. Zij informeren je graag!

Carola Hoek is AIOS in het OLVG in Amsterdam en heeft net haar deelopleiding tertiaire longrevalidatie bij Merem afgerond. Carola vertelt: “Gaandeweg mijn opleiding ontdekte ik dat ik bijzonder geïnteresseerd was in diagnostiek en behandeling van patiënten met obstructieve longziekten. Op zoek naar extra verdieping op dit vlak kwam ik bij Merem Medsiche Revalidatie terecht. Ik hoopte hier meer kennis te vergaren over de behandeling van deze patiëntengroep en ook meer inzicht te krijgen in het psychologische en paramedische aspect, gezien de interdisciplinaire behandeling die patiënten bij Merem krijgen.”

Longarts en opleider Ineke Kok: “Sinds 2017 bieden wij bij Merem de deelopleiding aan in verschillende varianten. Carola heeft de verdiepingsstage gevolgd waarbij je twee of drie dagen per week gedurende drie maanden deel uitmaakt van het behandelteam. Daarnaast bieden wij een korte stage van een week aan om kennis te maken met alle aspecten van de longrevalidatie. De deelopleiding bij Merem kan daardoor ook gevolgd worden in combinatie met andere verdiepingsstages.”

Leerzame tijd
De deelopleiding heeft absoluut aan de verwachtingen van Carola voldaan. “In de drie maanden dat de opleiding duurde heb ik zoveel geleerd. Meer dan ik van te voren had kunnen bedenken. Daarbij werd ik volledig opgenomen in het team van longartsen, verpleegkundigen en paramedici. Bij Merem zijn de lijnen kort en de patiënt staat centraal. Samen wordt gekeken wat werkt en past bij de patiënt om weer te kunnen leven met meer mogelijkheden. Het was heel bijzonder en vooral leerzaam om deel uit te maken van het interdisciplinaire team.”, aldus een enthousiaste Carola.

Persoonlijke ontwikkeling
Ineke voegt hieraan toe: “Als opleider vinden wij het belangrijk dat je, naast het verwerven van praktische kennis en vaardigheden, jezelf ontwikkelt als longarts: wie ben jij als persoon, hoe wil jij je vak als longarts inhoud geven en wat voor organisatie past bij je? Daar geven we ook graag de ruimte voor. Merem is een kleine organisatie waar interdisciplinair wordt gewerkt. Als AIOS kom je terecht in een enthousiast team van longartsen. Het mes snijdt hier aan twee kanten: onze longartsen leren van de AIOS en staan open voor feedback. Inmiddels hebben meer dan tien aankomende specialisten stage bij Merem gelopen. Zij zijn allemaal enthousiast en ze zien de stage als een waardevolle aanvulling op hun therapeutisch arsenaal als longarts.”

Zelfmanagement
Carola vervolgt: “Als ik terugkijk op mijn opleiding bij Merem springen er twee leerpunten echt uit. Bij een longaanval spelen vaak zoveel meer factoren mee dan wat een prednisolon kuur kan oplossen. Op het gebied van ademdysregulatie en zelfmanagement ten aanzien van gebruik inhalatiemedicatie valt namelijk ook heel veel winst te behalen om maar te zwijgen over de verdeling tussen energie en inspanning. Opvallend vond ik ook dat een groot deel van de patiënten dat revalideert bij Merem niet goed op de hoogte is van wat bijvoorbeeld astma of COPD inhoudt. Met kennis over je eigen aandoening ben je als patiënt al drie stappen vooruit op weg naar acceptatie, zelfmanagement etc. Ik ga hier dus zelf meer aandacht aan besteden als ik een patiënt zie op de polikliniek.”

Kennisdeling
Longrevalidatie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot evidence-based behandeling voor patiënten met astma en COPD en deze evidence breidt zich uit naar andere longziekten. Ineke: “Dagelijks zien wij bij Merem wat longrevalidatie kan toevoegen aan de kwaliteit van leven van onze patiënten. Onze kennis en kunde willen wij graag delen. Daarom raad ik iedere AIOS aan om enkele dagen mee te lopen in een derdelijns longrevalidatiecentrum. Carola sluit zich hier volledig bij aan: “De kans is groot dat je in de toekomst zelf een keer een patiënt doorverwijst. De kennis die je tijdens je stage opdoet over longrevalidatie is dan ontzettend waardevol. Daarbij is het leerzaam om het verschil tussen revalidatiezorg en ziekenhuiszorg te ontdekken.”

Stagemogelijkheden
AIOS hebben beperkte tijd voor stages. Het is belangrijk om goede keuzes te maken en de tijd optimaal te verdelen. Daarin denkt Merem graag met je mee. Wil je kennismaken met longrevalidatie dan is een week meekijken heel zinvol en, in overleg met je eigen opleider, kan dit tijdens je opleiding plaatsvinden. De verdiepingsstage van drie maanden kan mogelijk gecombineerd worden met andere verdiepingsstages op het gebied van astma, longfunctie of een stage bij de GGD. Bekijk samen met je eigen opleider welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Meer informaite
Ben je geïnspireerd door dit verhaal en geïnteresseerd in jouw mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met de longartsen van Merem: Ineke Kok (opleider), David de Vries (plaatsvervangend opleider), Nicoletta Morelli, Winifred Broekman of Eline bij de Vaate.