Merem zet de stap naar een duurzame toekomst

Energie is essentieel in ons leven. Het verlicht onze huizen, we rijden in elektrisch aangedreven voertuigen als auto’s, scootmobiels en zelfs fietsen, maar energie is ook nodig voor de vele vormen van communicatie. Een te groot energieverbruik zet niet alleen onze revalidatiezorg onder druk, maar ook het dagelijks leven.. Hoog tijd om hier meer bewustwording over te creëren en nog meer duurzame maatregelen te treffen.

Vermindering energieverbruik in de zorgsector

Het verminderen van het energieverbruik in de zorgsector is niet alleen gunstig voor het milieu, maar het leidt ook tot kostenbesparing en het draagt bij aan een duurzame toekomst. Er zijn verschillende manieren waarop energiebesparingen in de zorg kunnen worden gerealiseerd. De ene maatregel vraagt meer tijd en financiële middelen dan de andere, maar er zijn mooie stappen te maken. Marnix Groenemeijer, interimmanager Hospitality en Services, beaamt dat hier ook voor Merem mooie kansen liggen.
“Merem bestaat als revalidatiecentrum al 111 jaar. Op onze zorgcampus in Hilversum gebruiken we al veel duurzame slimmigheidjes: licht met bewegingssensoren, hoogwaardige isolatie en dubbelglas hebben een gunstige invloed op het energieverbruik. Het platte dak leent zich uitstekend voor het opwekken van zonne-energie.”, aldus Groenemeijer.

Snel resultaat

Het loont ook om kritisch te kijken naar alle apparatuur die dagelijks wordt gebruikt om onze patiënten zo goed mogelijk te begeleiden in het revalidatieproces. “Dit kan al met hele simpele maatregelen: een computer ‘s avonds uitzetten in plaats van in standby-modus te laten staan, oude apparatuur vervangen voor energiezuinige modellen en klassieke verlichting vervangen door LED-varianten. Al deze maatregelen zorgen op jaarbasis voor een aanzienlijke besparing van energie.” Marnix kan zich het kennismakingsgesprek met Susanne van Vegten (voorzitter van de raad van bestuur van Merem) nog goed herinneren: “Toen ik hier startte als interim-manager was dat een van mijn belangrijkste opdrachten: kijken naar de mogelijkheden voor een duurzamer Merem. Waar kunnen we snel stappen zetten zonder dat daar enorme investeringen tegenover staan? Met al deze kleine stapjes zijn we goed op weg naar een duurzame toekomst.”

Bewustwording onder medewerkers en patiënten

Naast materiële aanpassingen is het creëren van energiebewustzijn onder medewerkers en patiënten ook heel belangrijk. Marnix: “Uiteraard wordt hier nu al dagelijks aandacht aan besteed, maar dit intensiveren we gaandeweg. We willen onze medewerkers aanmoedigen om energiezuinige maatregelen te omarmen, zoals het uitschakelen van ongebruikte apparatuur, het minimaliseren van papiergebruik en het bevorderen van recycling. Ook worden patiënten binnenkort betrokken bij energiebesparende initiatieven door middel van voorlichting.”

Daarnaast is er een commissie in oprichting, die zich gaat richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De eerste uitdaging voor deze commissie is een duurzaamheidsbeleid voor Merem opstellen. Merem heeft zich recent aangesloten bij Milieu Platform Zorg (MPZ): de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor kennisuitwisseling en -opbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. Zo kunnen we als zorgsector op grote schaal samenwerken en zorgdragen voor efficiënte, duurzame zorg. Of zoals we bij Merem altijd zeggen: “een leven met meer mogelijkheden!”