Flevolandse zorgorganisaties leiden samen GZ-psychologen op

Flevolandse zorgorganisaties gaan een unieke samenwerking aan om GZ-psychologen op te
leiden in de regio onder de naam GOP-Flevoland. De samenwerking is uniek omdat de
organisaties als één geheel dit traject vormgeven. Om de samenwerking te bekrachtigen
werd donderdag 30 september door alle partners een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend.

Ouderenzorgorganisaties Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Talma Urk, Woonzorg Flevoland
en Coloriet zijn de initiatiefnemers voor GOP-Flevoland. Ze werken intensief samen met de
gecontracteerde en geïnteresseerde stageopleidingspartners Ziekenhuis St Jansdal, GGZ
Centraal Flevoland, Zorggroep Almere, Molemann Mental Health en Merem Medische
Revalidatie. Samen willen zij tot 2025 jaarlijks drie tot vier PIOG’s (psychologen in opleiding
tot GZ-psycholoog) opleiden.

Brede samenwerking
‘De samenwerking is zo uniek omdat GZ-psychologen meestal binnen 1 organisatie hun
opleiding volgen. Omdat we een brede samenwerking hebben met zowel organisaties in de

ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie als ziekenhuiszorg kunnen we GZ-
psychologen in opleiding in Flevoland veel variatie bieden’, vertelt Aukje Reinders,

bestuurder van zorgorganisatie Coloriet en penvoerder van het project duurzame medische
zorg.

 ‘Dankzij alle samenwerkingspartners kunnen we hen beter en intensiever begeleiden en
ontstaat er een aantrekkelijk leerklimaat met een brede variatie aan erkende stages. Het
opleiden van GZ-psychologen is vooral belangrijk omdat we onze cliënten van nu en de
toekomst professionele ondersteuning en begeleiding willen blijven bieden’, legt ze uit.
De postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog wordt verzorgd door PPO
Groningen. ‘We zijn erg blij dat we met PPO deze mooie opleiding mogen starten. Door
samen te werken en opleidingsplaatsen te creëren kunnen we ons beter voorbereiden op de
toenemende zorgvraag in onze regio,’ vertellen Danielle Groenewoud en Lindy Hartman,
beiden GZ-psycholoog en praktijkopleider.

Vergrijzing
Het tekort aan GZ-psychologen komt onder andere doordat het aantal ouderen groeit. Ook
neemt de complexiteit van de zorg toe en zien we meer ouderen die problemen hebben op
het gebied van cognitie (denken, geheugenproblemen, moeite met plannen en organiseren).
Daarnaast verschuift de aandacht van medische zorg naar aandacht voor welzijn en mentale
gezondheid.

Jan Hendriks van de AscieGroup en procesbegeleider: ‘In Flevoland denken én werken we
samen en daar mogen we trots op zijn. Dit initiatief is voor vele ouderenzorgorganisaties een
inspirerend voorbeeld.’