Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

WGBO

De wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) regelt de afspraken tussen cliënt en behandelaar over de behandeling. Bijvoorbeeld dat het doel van de behandeling en hoe dit doel kan worden bereikt, voor cliënt en behandelaar helder moeten zijn. Dat betekent dat je behandelaars je duidelijk moeten informeren over het onderzoek, de diagnose, de behandeling en de begeleiding die zij voorstellen.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

Binnen een behandelteam wordt vaak informatie over een cliënt uitgewisseld om hem of haar effectief te kunnen behandelen. Als cliënt mag je aangeven welke informatie niet uitgewisseld mag worden en op welke manier de informatie mag worden uitgewisseld. Echter, als dan blijkt dat de behandeling niet effectief kan zijn, kan de zorgaanbieder besluiten te stoppen met de behandeling.

Toestemming

De wet bepaalt dat je altijd toestemming moet geven voor een behandeling of onderzoek. Merem moet deze toestemming ook vastleggen. Als cliënt ben je vervolgens verplicht alle informatie te geven die belangrijk is voor het onderzoek en de behandeling. Voor kinderen tot 12 jaar geven de ouders toestemming voor de behandeling. Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten zelf toestemming, samen met hun ouders. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf beslissen.

Patiëntendossier

Voor een goede behandeling en revalidatie moet een arts een medisch dossier over een cliënt aanleggen. Hierin komt informatie over de toestand van je gezondheid, de diagnose, onderzoeken en behandelingen. Ook de noodzakelijke gegevens die we ergens anders hebben opgevraagd komen erin. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die we opvragen via je huisarts of medisch specialist. Je mag je eigen dossier inzien en ons verzoeken eventuele onjuiste gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Beroepsgeheim

Al onze behandelaars en medewerkers hebben een beroepsgeheim. Onderling wisselen de behandelaars van het behandelteam wel informatie uit over de betreffende cliënt. Alleen met jouw schriftelijke toestemming mogen we de gegevens over jou of je kind aan derden doorgeven. Onze behandelend arts rapporteert over het onderzoek en de behandeling aan de verwijzend persoon; dit is meestal de huisarts of medisch specialist.

Bewaartermijn medische gegevens

Na je behandeling worden je medische gegevens nog 15 jaar bewaard. Daarna vernietigen we ze. Soms wordt om dringende redenen van deze regel afgeweken. In dat geval moet je behandelend arts je daarover altijd informeren.