Revalideren na hersenletsel.

“Nederland behoort tot de wereldtop”

In Nederland is revalidatiegeneeskunde een goed ontwikkeld medisch specialisme, waarbij (poli)klinische revalidatiebehandeling beschikbaar is voor oud, jong en iedereen daartussen in. De revalidatie richt zich op de participatie van patiënten en het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de patiënten en hun naasten. Familieleden zijn daarbij medetherapeut en stimulator, tegelijkertijd is er aandacht voor hun verdriet en rouw. Dat start in het ziekenhuis en loogt door tot in de chronische fase.

Op basis van kwalitatief hoogwaardig onderzoek wordt bij hersenletsel in principe taakgericht behandeld. In de eigen woonomgeving zodra dat kan, in een revalidatiecentrum of poliklinische setting zo lang als nodig. De intensiteit van de behandeling is belangrijk, maar meer behandelen is niet altijd beter. Soms kunnen patiënten nog niet veel behandeling aan. Daarnaast kent training een plafondeffect, waarbij meer trainen niet leidt tot beter resultaat. Voldoende financiering is een belangrijke voorwaarde om intensieve therapie te kunnen bieden, maar ook ontwikkelingen als eHealth spelen een rol. En revalidatie bij hersenletsel is uiteraard veel meer dan alleen motoriek. Juist ook problemen op het gebied van stemming, gedrag, communicatie en cognitie behoeven diagnostiek en behandeling. Gelukkig is daar tegenwoordig veel aandacht voor.

 

Omdat revalidatiegeneeskunde zich richt op participatie (werk, school, sport, hobby’s) is poliklinische revalidatiebehandeling en begeleiding van patiënten in de chronische fase belangrijk. Rondom alle revalidatiecentra bestaan daarom hersenletsel netwerken met eerstelijns behandelaars. De revalidatiearts coördineert via het netwerk vaak gedurende vele jaren de revalidatie in de eerste lijn.

De revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen bieden kwalitatief hoogwaardige revalidatiegeneeskundige  behandeling aan jong en oud. Met een korte reisafstand en duidelijke rol voor vrienden en familie. Door inbedding in regionale hersenletsel netwerken is er “de juiste zorg op de juiste plaats”, terwijl de revalidatiearts toch betrokken blijft.

Revalidatie magazine
Bovenstaand artikel is een gedeelte uit een publicatie in het Revalidatie Magazine. Wil je het hele artikel lezen dan is deze online te vinden in het Revalidatie magazine. Eén van de auteurs van dit artikel is Dr. Paulien Goossens, Revalidatiearts bij Merem Medische Revalidatie.