Wachttijden

Bij Merem publiceren we onze gemiddelde wachttijden per locatie in werkweken. De wachttijden zijn gemiddelden van het afgelopen kwartaal (de afgelopen 90 dagen). Deze informatie wordt maandelijks bijgewerkt.

 

Aan deze informatie kan je geen rechten ontlenen. De wachttijden zijn een indicatie; de individuele wachttijd kan hiervan afwijken.

Wachttijden

Wachttijden complex chronisch longfalen volwassenen

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het momenteel onduidelijk wanneer u als nieuwe patiënt terecht kunt. We proberen u zo spoedig mogelijk te helpen met uw behandeling. Heeft u vragen over uw wachttijd dan kunt u contact opnemen op 035 - 6881 484.

Wachttijden klinische behandeling kinderen

Patiënten kunnen verwezen worden voor een klinische behandeling bij kindergeneeskunde. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus, kunnen we momenteel geen uitspraak doen over de wachttijd voor eventuele opname. 

Wachttijden chronische pijn volwassenen

 

Hilversum

Almere

Lelystad

Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 4 Almere 3 Lelystad 6
Observatie Hilversum 9 Almere 7 Lelystad 2
Poliklinische behandeling Hilversum 11 Almere 10 Lelystad 3
Klinische behandeling Hilversum 3 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 8 januari 2021

 

Wachttijden volwassenen - revalidatie

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 3 Almere 3 Lelystad 3
Observatie Hilversum 6 Almere 5 Lelystad 1
Poliklinische behandeling  Hilversum 6 Almere 4 Lelystad 2
Opname kliniek Hilversum 2 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 7 januari 2021

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
*Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt er een vragenlijst per post verstuurd. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste bezoek bij de arts. De arts kan doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie vindt er een aanmelding plaats voor poliklinische behandeling.

Wachttijden kinderen - revalidatie

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 6 Almere 5 Lelystad 3
Observatie Hilversum 4 Almere 8 Lelystad 4
Poliklinische behandeling Hilversum 3 Almere 4 Lelystad 7
Opname kliniek Hilversum n.v.t. Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 8 januari 2021