Wereld ergotherapiedag: interview met Marieke en Bas

Marieke (42) en Bas (31), beiden werkzaam als kinderergotherapeuten bij Merem Medische Revalidatie, delen in dit interview hun passie voor het helpen van kinderen. Met jarenlange ervaring en een gedeelde toewijding, vertellen ze over de veelzijdigheid van hun werk, de interdisciplinaire samenwerking bij Merem en wat het zo leuk maakt om kinderergotherapeut te zijn. We geven je graag een inkijkje hoe ze als ergotherapeuten bijdragen aan het welzijn van kinderen die bij Merem revalideren.


Wat is ergotherapie?

Vaak wordt er gedacht dat ergotherapeuten veel ergonomische adviezen geven en helpen bij aanpassingen. Dat klopt voor een deel, maar het is veel breder dan dat. Marieke en Bas: “Bij ergotherapie draait het om dagelijkse activiteiten en het samen met de patiënt ontdekken van mogelijkheden. Het focust op wat iemand wél kan, of dat nu op school, thuis of tijdens vrijetijdsactiviteiten is. We analyseren de activiteit, kijken waar het probleem ligt en zoeken naar en werken aan oplossingen. Dit doen we altijd samen met het kind, de ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Het werk is zeer afwisselend, omdat elke zorgvraag anders is. Ergotherapie is altijd maatwerk. De kracht van ergotherapie is niet alleen het richten op de activiteit die minder goed lukt, maar ook het betrekken van de omgeving van de patiënt. De betrokkenheid bij de thuissituatie van de patiënt maakt het werk extra bijzonder.

Interdisciplinaire samenwerking binnen Merem
De ergotherapeuten van Merem werken intensief samen met o.a. fysiotherapeuten, logopedisten, revalidatieartsen, maatschappelijk werkers en gedragsdeskundigen. Tijdens een behandeling van een kind of jongere worden verschillende expertises van de disciplines ingezet om tot het beste resultaat te komen. Binnen de vakgroep ergotherapie heeft iedere collega een expertisegebied om zo effectief mogelijk naar de beste oplossing voor een patiënt te zoeken.

Bas: “Wat expertises betreft, focus ik mij de laatste tijd vooral op het gamen met beperkingen. Het is leuk om voor een betekenisvolle activiteit een oplossing te bedenken.” Het maken van handspalken en analyseren van de handfunctie (arm-handfunctie onderzoek) is de expertise van Marieke, maar er zijn nog veel meer expertises binnen de kinderergotherapie. Denk bijvoorbeeld aan advisering over voorzieningen (woning- en rolstoelaanpassingen en dergelijke) en zit-ligadvies, maar ook intensieve kortdurende behandeltrajecten, zoals krachttraining en rolstoelvaardigheid.

Dichtbij en in het netwerk
Naast de expertise binnen Merem zoeken we ook de samenwerking op buiten Merem met eerstelijns therapeuten. Hier is sprake van tweerichtingsverkeer. Na het revalidatietraject bij Merem worden patiënten vaak verder behandeld bij hun therapeut in de buurt. Andersom verwijzen deze eerstelijns therapeuten kinderen door naar Merem, omdat er bijvoorbeeld een specifieke expertise nodig is. Na afronding van de behandeling door of advies van Merem, komt de patiënt weer terug bij de eerstelijns therapeut om verder te revalideren. Zo zorgen we ervoor dat we dichtbij huis en in het netwerk van de patiënt zijn.

Wat maakt het werken als kinderergotherapeut bij Merem zo leuk?
Marieke en Bas vertellen beiden enthousiast over hun werk. “De diversiteit van zorgvragen die je krijgt, is erg leuk. Je werkt altijd samen met ouders en het kind. Het is extra leuk om aan doelen te werken die voor kinderen zelf belangrijk zijn. Naast de hulpvragen van ouders, worden ook die van de kinderen geïnventariseerd. Zij bepalen zelf mee. Kinderen kunnen vaak goed aangeven wat ze willen. Voor activiteiten die voor hen van belang zijn, zijn ze extra gemotiveerd. Het is belangrijk dat kinderen graag en met plezier naar therapie komen, omdat je veel meer leert als je iets leuk vindt. Het is mooi om te zien hoe kinderen enthousiast bezig zijn met activiteiten die moeilijk voor hen zijn. Als ze dan ontdekken dat iets wat eerst niet lukte, nu wel lukt, werkt dat stimulerend”, aldus Marieke en Bas.  

“Wat ik heel leuk vind aan het werken in de kinderrevalidatie, is de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Je bundelt expertises, waardoor je kinderen en jongeren beter kunt helpen”, vertelt Marieke. Bas vult aan: “Je krijgt bij Merem de ruimte om de diepte in te gaan om een hulpvraag uit te zoeken. Daardoor krijg je een situatie heel helder en kun je de meest passende oplossing bieden.”

Wat is uitdagend in je werk?
Allebei ondervinden ze een andere uitdaging in het werk. Bas vindt het uitdagend om de therapeutische relatie met de patiënten te ontwikkelen en te onderhouden. Marieke vindt de uitdaging in het zoeken naar de juiste oplossing. Ze vertelt hierover: “Bij kinderen zoek je de grens op wat ze wel en niet kunnen en probeer je stapsgewijs de grens te verleggen. Bas vult aan: “Om tot deze stappen te komen, ben je altijd bezig om een veilige leeromgeving te creëren voor het kind.”

Marieke: “Ouders hebben er soms al een lange weg op zitten voordat ze bij Merem komen. Als je dan met hen samen oplossingen vindt voor de problemen waar het kind en de ouders dagelijks tegenaan lopen, werkt dat heel motiverend.” Bas vervolgt: “Vaak kunnen we als therapeut net iets meer out of the box denken, waardoor we oplossingen aandragen waar eerder niet aan is gedacht.” Ze maken daarbij vaak gebruik van diverse middelen. Speelgoed is er in allerlei verschillende vormen, met een balletje kun je bijvoorbeeld krachtoefeningen uitvoeren. Naast creatief omgaan met middelen zijn ergotherapeuten ook creatief in het bedenken van oplossingen. Vraagstukken die voorbij kunnen komen, zijn: Hoe bedien je nou een rolstoel met één hand of hoe speel je Monopoly als je hand constant trilt? “Soms zijn er bijzondere hulpvragen. Laatst wilde een patiënt leren om met de rolstoel van de trap af te gaan. Dit is natuurlijk een bijzondere vraag, maar ons uitgangspunt is om naar alle betekenisvolle activiteiten van de patiënt te kijken.”

Tips!
Marieke en Bas delen graag een waardevolle aanbeveling met ouders en verzorgers van kinderen: "Zoek actief de samenwerking op met de zorgverleners en onderschat nooit de rol die jullie, als ouders of verzorgers, spelen in het revalidatieproces. Jullie zijn vaak de beste bron van informatie en kennen jullie kind het beste. Samen met jullie kunnen we veel meer bereiken!"

Als afsluiting willen ze iedereen van harte aanmoedigen om de opleiding tot ergotherapie te overwegen. Ze benadrukken dat het een bijzonder boeiende opleiding is, en de vraag naar (kinder)ergotherapeuten is momenteel zeer hoog.