Klachten

Tijdens je behandeling of die van je kind kom je in contact met onze behandelaren en andere medewerkers. Wij doen ons best om de behandeling en het verblijf bij Merem zo goed mogelijk te laten zijn. Ben je desondanks niet tevreden over de organisatie, de behandeling of hoe we met je zijn omgegaan, dan horen wij dat graag. We proberen dan samen met jou tot een oplossing te komen.

Klachten

Heeft u een klacht?

Onvrede of klachten kun je uiten op de volgende manieren:

  • In gesprek gaan met de direct betrokken medewerker(s) of diens leidinggevende
  • De klachtenfunctionaris inschakelen

U kunt uw klacht indienen via klachtenfunctionaris@merem.nl

Hier vind je een schematisch overzicht van onze klachtenprocedure. Je kunt ook onze privacyverklaring klachten bekijken. 

Als je vragen of klachten hebt over jouw zorgnota kun jij je wenden tot de betreffende zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar er niet uitkomt dient deze zich te wenden tot Merem. Lees hier de klachtenregeling van Merem.

Geschillencommissie

Als de behandeling van je klacht niet naar tevredenheid is verlopen, kun je jouw klacht voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie Zorg. Merem is hierbij aangesloten. Meer informatie over deze commissie en de procedure vind je op degeschillencommissie.nl.

Zorgnota

Met vragen of klachten over je zorgnota kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Komt die er niet uit, kan de zorgverzekeraar zich wenden tot ons. Op de website dezorgnota.nl staat stap voor stap aangegeven wat je moet doen bij vragen over de zorgnota.

Klokkenluidersregeling

Van medewerkers en anderen met een contract met Merem verwachten we dat zij vermoedens van misstanden en onregelmatigheden onmiddellijk melden. Dit kan volgens de procedures in onze klokkenluidersregeling. Met deze regeling willen we bijdragen aan een open organisatiecultuur, waarin onze medewerkers trots kunnen zijn op hun organisatie en loyaal en respectvol kunnen omgaan met Merems belangen.

 

Bekijk onze klokkenluidersregeling.