Klachten

Tijdens je behandeling of die van je kind kom je in contact met onze behandelaren en andere medewerkers. Wij doen ons best om de behandeling en het verblijf bij Merem zo goed mogelijk te laten zijn. Ben je desondanks niet tevreden over de organisatie, de behandeling of hoe we met je zijn omgegaan, dan horen wij dat graag. We proberen dan samen met jou tot een oplossing te komen.

Klachten

Klacht uiten

Onvrede of klachten kun je uiten op drie mogelijke manieren:

  • In gesprek gaan met de direct betrokken medewerker(s) of diens leidinggevende
  • De klachtenfunctionaris inschakelen
  • Een klacht indienen bij de externe klachtencommissie

 

U kunt uw klacht indienen via klachtenfunctionaris@merem.nl

In onze klachtenfolder vind je een schematisch overzicht van onze klachtenprocedure. Je kan ook onze privacy verklaring klachten bekijken. 

 

Als je vragen of klachten hebt over jouw zorgnota kun jij je wenden tot de betreffende zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar er niet uitkomt dient deze zich te wenden tot Merem.

Klachtencommissie

Als onze klachtenfunctionaris je niet naar tevredenheid helpt, kun je je klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke externe klachtencommissie. Bij voorkeur in overleg met onze klachtenfunctionaris, maar eventueel ook rechtstreeks. Deze externe klachtencommissie doet onderzoek en komt binnen zes weken na ontvangst van je klacht met een oordeel. De klachtencommissie is bereikbaar via klachtencommissiemerem@ziggo.nl

Ook onze klachtenregeling is te downloaden.

Geschillencommissie

Als de klachtencommissie je klacht ook niet naar tevredenheid heeft opgelost, kun je je klacht voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie Zorg. Merem is hierbij aangesloten. Meer informatie over deze commissie en de procedure vind je op degeschillencommissie.nl.

Zorgnota

Met vragen of klachten over je zorgnota kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Komt die er niet uit, kan de zorgverzekeraar zich wenden tot ons. Op de website dezorgnota.nl staat stap voor stap aangegeven wat je moet doen bij vragen over de zorgnota.

Klokkenluidersregeling

Van medewerkers en anderen met een contract met Merem verwachten we dat zij vermoedens van misstanden en onregelmatigheden onmiddellijk melden. Dit kan volgens de procedures in onze klokkenluidersregeling. Met deze regeling willen we bijdragen aan een open organisatiecultuur, waarin onze medewerkers trots kunnen zijn op hun organisatie en loyaal en respectvol kunnen omgaan met Merems belangen.

 

Bekijk onze klokkenluidersregeling.