Dag van de logopedie

Op vrijdag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om de logopedie onder de aandacht te brengen. Dit jaar vragen we extra aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en de invloed op het lezen en schrijven. TOS is een onzichtbare handicap. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Ongeveer 7 procent van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis. Bij TOS heeft een kind problemen bij het spreken en/of het begrijpen van taal, lezen en schrijven. Dit kan veel impact hebben op het leven van een kind. Kinderen met TOS hebben een verhoogd risico op sociale, emotionele en gedragsproblemen.

 Bij Merem besteden wij aandacht aan de taalontwikkeling van leerlingen die onderwijs krijgen en kinderen die de therapeutische peutergroepen bezoeken. We werken nauw samen om de taalontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. Er is speciale aandacht voor kinderen die niet of nauwelijks spreken waarbij we gebruik maken van ondersteunde communicatie. Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor het leren lezen.