Digitale hulp van Merem voor u!

Welkom bij Merem! Binnenkort gaat u revalideren bij ons of u revalideert al. Bij Merem maken we gebruik van verschillende digitale middelen. Hierbij kunt u denken aan uw persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), MijnMerem en BeterDichtbij. Op deze pagina leggen we u hier meer over uit. Heeft u verdere ondersteuning nodig? Dan kunt u de hulp inschakelen van Helpdesk Digitale Zorg.

 

Snel naar:

Instructie ZorgMail

Instructie Microsoft Teams

Digitale hulp van Merem voor u!
arQive

arQive

arQive is een mediaplatform waar foto’s/film- en geluidsbestanden mee kunnen worden gemaakt. Met arQive nemen wij als behandelaar en u als patiënt of wettelijk vertegenwoordiger veilig beeld of geluidsmateriaal op, zodat wij dit met elkaar kunnen delen ten behoeve van de behandeling

BeterDichtbij

BeterDichtbij

BeterDichtbij is voor makkelijk en veilig contact met uw arts bij Merem. Het is soortgelijk aan WhatsApp, maar dan beter beveiligd en vertrouwd. Heeft u een vraag aan uw arts of andere zorgverlener bij Merem? U kunt met de gratis BeterDicthbij app eenvoudig en veilig contact hebben met uw arts of zorgverlener. Ook Merem, locatie Flevoziekenhuis, stelt BeterDichtbij aan u beschikbaar.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt ZorgMail?
Hoe kan ik beeldbellen in Teams?
Hoe werkt ZorgMail?
Hoe kan ik beeldbellen in Teams?