Van Hoytema Trofee 2020 voor Paulien Goossens

De Van Hoytema Trofee 2020 is toegekend aan dr. Paulien Goossens. Deze eervolle prijs wordt toegekend aan degene die zich het afgelopen jaar, of jaren, met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in woord en geschrift. Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van de VRA op 19 november jl. werd de winnaar van deze prijs bekendgemaakt.

 

De jury van de Van Hoytema Trofee bestond dit jaar uit:

  • Agali Mert namens Commissie Kwaliteit
  • Hannemieke van der Lei namens de WeCo 
  • Frans Nollet namens het bestuur
  • Wim Janssen als de trofeehouder

 

De jury heeft de vele vanuit de VRA commissies aangedragen kandidaten besproken en gewikt en gewogen. Paulien is door de jury voorgedragen vanwege haar verdiensten op het gebied van CVA/NAH, een traditioneel aandachtgebied binnen de revalidatie en een van de kernen van het vak, waarbij ze ook altijd buiten de muren van de revalidatie heeft gekeken. Daarnaast is ze geruime tijd voorzitter geweest van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatiegeneeskunde en is ze lid van de Adviesraad Wetenschap en Innovatie van de Hersenstichting.

Paulien staat altijd klaar voor het uitwerken van complexe vragen die opduiken binnen de VRA, zoals bij de behandelmodules of uitwerken van het vervolg hierop, de patiëntgroepen. Recent was ze betrokken bij de Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19. Kenmerkend zijn haar pragmatische en zakelijke aanpak waarbij ze haar mening niet onder stoelen of banken steekt. Zij zoekt verbinding op een opbouwende manier. Het is geen verrassing dat ze onlangs de stap gemaakt heeft naar een meer bestuurlijke rol bij Merem.


Het VRA bestuur is zich ervan bewust dat dit slechts een korte bloemlezing is van alle activiteiten van Paulien Goossens met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde en is er dus van overtuigd dat met deze voordracht recht wordt gedaan aan de erkenning van de VRA voor haar verdiensten voor de revalidatiegeneeskunde.

 

→ Lees meer Merem artikelen.

 

Bronvermelding: https://revalidatiegeneeskunde.nl/article/van-hoytema-trofee-2020-voor-dr-paulien-goossens