Header voor mensen

Meer mogelijkheden

Als patiënt bij Merem bent u de belangrijkste schakel binnen het interdisciplinaire team en werkt u samen met alle expertises aan één persoonlijk behandelplan voor uw specifieke vooruitgang. Uw stem is degene waar wij naar luisteren en blijft doorslaggevend. Wij staan voor u klaar, denken in mogelijkheden, creëren oplossingen, geven nooit op en doen er alles aan om uw doel te behalen.

 

Persoonlijk behandelplan
Na uw aanmelding (via verwijzing) bij Merem, bekijken we – samen met u – welke behandeling het beste bij u past. U heeft diverse gesprekken met een (revalidatie)arts, vaak ook met andere behandelaren, om zo tot uw persoonlijke behandelplan te komen. Dit kan een poliklinische- of klinische behandeling zijn bij Merem, maar ook een behandeling in de eerste lijn of bij een ander behandelcentrum. Binnen het multidisciplinaire team is ook een psycholoog/geestelijk verzorger beschikbaar voor de mentale steun tijdens het revalidatietraject. Voorop staat dat wij u altijd vooruit helpen. 

Zorg gehad. Hoe vond u dat?

Bent u patiënt (geweest) bij Merem Medische Revalidatie? Deel uw ervaring. U helpt daarmee om onze zorg verder te verbeteren.

Revalidatie aanbod

Wij bieden medische specialistische complexe revalidatiezorg in zowel klinische als poliklinische setting voor volwassenen en kinderen.

Volwassenen
Kinderen
B­een­amp­uta­tie
Ch­ron­isc­he ­pij­n
Com­ple­x c­hro­nis­che longaandoeningen
CV­A (­ber­oer­te)
C­ere­bra­le ­par­ese
Dw­ars­lae­sie
Ha­nda­and­oen­ing­en ­& p­ols­aan­doe­nin­gen
Langdurige klachten na COVID-19
Multiple Sclerose (MS)
Mu­lti­tra­uma
N­iet­ aa­nge­bor­en ­her­sen­let­sel
Onc­olo­gis­che­ re­val­ida­tie
Spierziekten
V­oet­pro­ble­men