Header voor mensen

Meer mogelijkheden

Als patiënt bij Merem bent u de belangrijkste schakel binnen het interdisciplinaire team en werkt u samen met alle expertises aan één persoonlijk behandelplan voor uw specifieke vooruitgang. Uw stem is degene waar wij naar luisteren en blijft doorslaggevend. Wij staan voor u klaar, denken in mogelijkheden, creëren oplossingen, geven nooit op en doen er alles aan om uw doel te behalen.

 

Persoonlijk behandelplan
Na uw aanmelding (via verwijzing) bij Merem, bekijken we – samen met u – welke behandeling het beste bij u past. U heeft diverse gesprekken met een (revalidatie)arts, vaak ook met andere behandelaren, om zo tot uw persoonlijke behandelplan te komen. Dit kan een poliklinische- of klinische behandeling zijn bij Merem, maar ook een behandeling in de eerste lijn of bij een ander behandelcentrum. Binnen het multidisciplinaire team is ook een psycholoog/geestelijk verzorger beschikbaar voor de mentale steun tijdens het revalidatietraject. Voorop staat dat wij u altijd vooruit helpen. 

De ervaring van revalideren

Bent u een nieuwe patiënt en bent u benieuwd naar wat u kunt verwachten van revalidatie in geval van een CVA (beroerte), Cerebrale Parese (CP) of een dwarslaesie?

Revalidatie aanbod

Wij bieden medische specialistische complexe revalidatiezorg in zowel klinische als poliklinische setting voor volwassenen en kinderen.

Volwassenen
Kinderen
B­een­amp­uta­tie
Ch­ron­isc­he/ aanhoudende ­pij­n
Com­ple­x c­hro­nis­che longaandoeningen
CV­A (­ber­oer­te)
C­ere­bra­le ­par­ese
Dw­ars­lae­sie
Ha­nda­and­oen­ing­en ­& p­ols­aan­doe­nin­gen
Langdurige klachten na COVID-19
Multiple Sclerose (MS)
Mu­lti­tra­uma
N­iet­ aa­nge­bor­en ­her­sen­let­sel
Onc­olo­gis­che­ re­val­ida­tie
Spierziekten
V­oet­pro­ble­men