Stagnerend herstel na COVID-19

Behandelmogelijkheden bij Merem Medische Revalidatie

 

Bij Merem zien we een groep patiënten die nog lang last hebben van klachten nadat zij corona hebben doorgemaakt.  Dit geldt zowel voor  patiënten die op de IC hebben gelegen als voor patiënten die thuis corona hebben doorgemaakt. Het is nog niet goed duidelijk wie restverschijnselen houdt na corona en wie niet.

Bij sommige patiënten wordt na corona orgaanschade vastgesteld. Bijvoorbeeld schade aan de longen, hersenen of zenuwen. Bij deze patiënten kan een verwijzing naar een revalidatiecentrum nodig zijn. Ook Merem heeft hiervoor een passend behandelaanbod.

Soms wordt bij patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt geen restschade gevonden door een longarts, cardioloog of neuroloog. Toch hebben deze patiënten vaak ernstige klachten. Veel gerapporteerde klachten zijn ernstige vermoeidheid, minder goed kunnen denken, verminderd geheugen, moeite met overzicht houden, concentratieproblemen, meer last van prikkels, aanhoudende kortademigheidsklachten en algeheel krachts- en conditieverlies.

De meeste patiënten zonder orgaanschade herstellen na enkele weken of maanden spontaan, al dan niet met hulp van  een revalidatieprogramma in de eerste lijn. Bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en/of diëtist bij een gezondheidscentrum. Bij sommige patiënten worden de klachten na trainen erger. Bij deze patiënten adviseren wij om samen met een ergotherapeut het basis energieniveau vast te stellen. En om vanuit dit (vaak lage) niveau voorzichtig op te bouwen. In de webinar van Chronisch Zorgnet wordt uitleg gegeven over deze manier van opbouwen. Tevens wordt in de webinar van het Longfonds aandacht besteed aan langdurige klachten na corona en het herstel na corona.

Als het herstel van een patiënt ondanks optimale inzet van eerstelijns-behandeling stagneert, of als er sprake is van bijkomende complexe problematiek, dan kan een verwijzing naar Merem overwogen worden.

Merem biedt hiervoor twee mogelijkheden:

1. Medisch Specialistische Revalidatie
De Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) is een  tweedelijns-behandeling. De behandeling richt zich op patiënten die vóór het doormaken van de COVID-19 infectie niet of nauwelijks beperkt waren in hun dagelijkse activiteiten. Om in aanmerking te komen moet de patiënt voldoende belastbaar zijn om poliklinische behandeling te volgen én in de eerste lijn al behandeld zijn. MSR-behandeling wordt aangeboden op  onze locaties in Hilversum, Almere en Lelystad. Verwijzing verloopt via de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

2. Behandeling van complex chronische longaandoeningen

Merem is tevens een Kenniscentrum voor Complex Chronische Longaandoeningen (CCL). CCL-behandeling is een derdelijns-behandeling. Merem, als kenniscentrum CCL, biedt behandeling voor patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en na zes maanden nog steeds last hebben van invaliderende kortademigheid als gevolg van schade aan het ademhalingsstelsel. Soms hebben deze patiënten een onderliggende longziekte en soms hebben ze hebben longschade door COVID-19 opgelopen. CCL-behandeling wordt alleen geboden op onze locatie in Hilversum. Verwijzing verloopt altijd via de eigen longarts.

Direct doorverwijzen? Klik hier.