Samenwerking leidt tot nieuw toekomstbestendig EPD voor de revalidatiezorg

Den Haag, 15 februari 2024  

Merem Medische Revalidatie en Vogellanden, experts in medische specialistische revalidatie,  slaan de handen ineen met zorgvernieuwer SDB Groep. Samen ontwikkelen zij een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dat de revalidatiezorg maximaal in haar kracht zet. De praktijkkennis en toekomstvisie van zowel Merem als Vogellanden op het gebied van revalidatiezorg wordt gecombineerd met de innovatiekracht van zorgsoftwarespecialist SDB Groep. Dit levert alle ingrediënten voor het allereerste moderne, toekomstbestendige EPD specifiek gericht op de revalidatiezorg.  

De Nederlandse revalidatiezorg gaat veranderen. Naast een vergrijzende populatie die zorgt voor een toenemende vraag enerzijds en een tekort aan personeel anderzijds, zien Merem en Vogellanden de betrokkenheid van (de naasten van) de revalidant toenemen. Daarnaast groeit ook de vraag naar eigen regie tijdens het revalidatietraject. Dit vereist een andere, beter op de individu afgestemde manier van zorg verlenen. De ontwikkeling van een nieuw EPD is hierin een belangrijke stap vooruit.  

EPD voor gehele revalidatiesector
Momenteel wordt in revalidatieklinieken gebruik gemaakt van breed inzetbare EPD’s. Deze brede inzetbaarheid biedt voordelen, maar voor Vogellanden en Merem onvoldoende specialistische functionaliteiten die gericht zijn op revalidatiezorg. De huidige EPD’s missen de flexibiliteit, connectiviteit en toekomstbestendigheid die zij wensen. Daarom hebben Merem en Vogellanden hun visie gedeeld met SDB Groep. Gezamenlijk zijn de mogelijkheden onderzocht om een betaalbaar specialistische EPD voor revalidatiezorg te ontwikkelen om zo optimale zorgverlening te kunnen garanderen. Dit heeft geresulteerd in het sluiten van een overeenkomst waarbij Merem en Vogellanden de input leveren voor het door SDB Groep te ontwikkelen EPD voor revalidatiezorg. Dit EPD zal in de toekomst voor alle organisaties in de sector inzetbaar zijn.   

Susanne van Vegten, voorzitter raad van bestuur Merem: “Merem streeft naar de meest persoonlijke, hybride revalidatiezorg waarin we digitale innovatie naadloos integreren met hoogwaardige zorgverlening. Het uitgangspunt van Merem is zelf waar het kan, thuis waar het kan, digitaal waar het kan, en fysiek waar het moet. Dit nieuwe EPD sluit hierbij uitstekend aan en biedt niet alleen Merem en Vogellanden een breed perspectief, maar in de toekomst ook de gehele revalidatiesector.”  

SDB Groep heeft zich bewezen als innovator in de zorgmarkt en biedt een brede suite software-oplossingen, waaronder EPD's en ECD's (Elektronisch Cliënten Dossiers) voor de GGZ, Jeugdzorg, Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg. SDB Groep herkent daardoor de behoefte van Merem en Vogellanden voor een EPD dat zich richt op de specifieke behoeften van een marktsegment, in dit geval de revalidatiezorg.   

Vincent van Staalduinen, COO SDB Groep: “Onze gewaardeerde samenwerking met Merem en Vogellanden in de afgelopen 18 maanden heeft geleid tot een impactvolle gedeelde visie op de revalidatiesector op basis van innovatie en doelgerichtheid. Met Susanne en Fenna hebben we twee visionairs gevonden met een visie op hoe deze sector verder kan worden ondersteund. Door deze visie te combineren met de innovatiekracht van SDB zijn we ervan overtuigd dat we een significante impact kunnen maken in deze sector." Bjorn de Hoon, Business Unit Manager GGZ en Revalidatie vult aan: “Het is fantastisch dat we met drie visionaire organisaties schouder aan schouder kunnen werken aan een betere revalidatiezorg in Nederland. Ik heb alle vertrouwen in de oplossing die we gaan neerzetten die de zorgmedewerker maximaal ondersteunt en de revalidant in staat stelt zelf regie te nemen over het revalidatietraject.”  

Fenna Eefting, Bestuurder Vogellanden: “We hebben inmiddels een aardig beeld gekregen van het nieuwe EPD. Dit geeft veel vertrouwen in de kennis en kunde van SDB Groep om voor onze medewerkers en patiënten een zeer gebruiksvriendelijk en eigentijds EPD te bouwen. We ervaren op alle niveaus professionaliteit en een zeer prettige manier van samenwerken.”  

Zodra SDB Groep het EPD heeft ontwikkeld en dit naar tevredenheid in gebruik is genomen door Merem en Vogellanden, komt het ook beschikbaar voor andere instellingen in de revalidatiezorg.  

Over SDB Groep
SDB Groep is het enige SaaS Software en Services bedrijf dat innovatieve, gebruiksvriendelijke en volledig geïntegreerde softwareoplossingen ontwikkelt voor de zorg en kinderopvang. Dit doen ze door de klant en de medewerker centraal te stellen bij de ontwikkeling van software die erop gericht is werkprocessen te optimaliseren en administratieve lasten te minimaliseren. Dankzij deze aanpak brengt SDB Groep plezier en effectiviteit terug bij de professionals, die daardoor meer tijd hebben om te doen waar ze van houden: het verlenen van de beste zorg aan cliënt en de beste opvang voor kinderen.  

 

Over Vogellanden
Vogellanden is het centrum voor medisch specialistische revalidatie, bijzondere tandheelkunde en gezonde leefstijl in Zwolle. Voor jong en oud. We coachen niet alleen de patiënt, maar ook elkaar naar een zo goed mogelijk leven. Want goede zorg voor onze patiënten, begint bij gespecialiseerde en gemotiveerde medewerkers. Die lekker in hun vel zitten en werk doen dat bij hen past. We kijken samen met de patiënt welke behandeling bij hem of haar past. Dat gaat om meer dan lichamelijke zorg. Het gaat om mensen en hun emoties, hun omgeving en hun persoonlijke ervaringen. We geven de patiënt het vertrouwen om het zelf te doen. Zo gaan we samen voor het beste resultaat.