Merem Medische Revalidatie benoemt Paulien Goossens tot lid Raad van Bestuur.

Per 1 juni is met de benoeming van Paulien Goossens de Raad van Bestuur van Merem Medische Revalidatie weer compleet. Paulien zal samen met Susanne van Vegten, voorzitter Raad van Bestuur, het bestuur van Merem vormen. Paulien heeft een groot netwerk in diverse revalidatienetwerken en kent Merem inmiddels goed. Sinds 1 januari 2019 is ze werkzaam als revalidatiearts en Medisch Manager binnen de organisatie. Daarvoor was ze medisch directeur bij Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden.“Paulien brengt inhoudelijke kennis over revalidatie en ketenvorming mee en heeft brede ervaring in onderzoek naar toegevoegde waarde van (revalidatie)zorg”, aldus Susanne van Vegten. Gezamenlijk geven ze richting aan zorgvernieuwingen en het stimuleren van doelmatige, hoogwaardige patiëntgerichte revalidatie én de toekomst van Merem.Ultiem gepersonaliseerd revalideren is het motto voor de komende jaren. De juiste revalidatiebehandeling op de juiste tijd en op de juiste plek. Met de inzet van wetenschap en vernieuwende technologie, zowel digitaal als op onze diverse locaties, kunnen patiënten van Merem in eigen tempo zelf regie houden over hun revalidatietraject samen met hun naasten. “Om patiënten goed en op maat te kunnen helpen, nu en in de toekomst, is het belangrijk dat we het resultaat van onze behandelingen meten.” aldus Paulien Goossens.  “Hierdoor kan de patiënt beter samen met het revalidatieteam beslissen over de invulling van het individuele behandelplan. En voor Merem zijn de data van belang om de behandelingen te evalueren en steeds te verbeteren”, sluit Paulien af.

We wensen Paulien veel succes met haar nieuwe functie!