Ergotherapie bij long covid clienten

Vanuit Ergotherapie Nederland is er een handreiking geschreven voor de ergotherapie behandeling bij long covid. Vanuit revalidatiegeneeskundige expertise heeft onze bestuurder en revalidatiearts, Paulien Goossens, hoofdstuk 2 geschreven over “Long COVID, herstel en revalidatie”.
 
Uit de handreiking komt naar voren dat ergotherapeuten een belangrijke rol hebben in de behandeling van patiënten met langdurige klachten na COVID-19. Gelukkig kunnen bijna alle patiënten met langdurige klachten na COVID-19 goed in de eerste lijn worden behandeld.

Deze handreiking bevat veel praktische informatie over:
➝ behandelmogelijkheden bij ademhalingsproblemen
➝ vermoeidheid
➝ cognitieve klachten
➝ werkhervatting
 
📙 Benieuwd naar het handboek? 📙
Het handboek is te lezen via:
https://lnkd.in/dEuJewrQ