Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

Een belangrijke stap in het organiseren van de juiste zorg op juiste plek.

Bij het verlenen van zorg en behandeling zou de focus moeten liggen op wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig en optimaal te functioneren. Een cruciaal onderdeel hiervan is het organiseren van zorg in de nabijheid van de patiënt. Paulien Goossens, revalidatiearts en bestuurder bij Merem Medische Revalidatie is vanaf het begin betrokken bij de handreiking. Zij vertelt: “Na een beroerte volgt een deel van de mensen een revalidatietraject in een medisch specialistisch revalidatiecentrum of in een verpleeghuis. Anderen gaan na verblijf in het ziekenhuis direct naar huis. Welk pad mensen ook volgen; vaak volgt er thuis nog een revalidatietraject bij de fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopedist in de eigen omgeving. Dit wordt ook wel eerstelijns gezondheidszorg genoemd. Neurologen, huisartsen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde en patiënten vinden het lastig om te bepalen welke behandelaar in de eerstelijn het meest passend is.”

 

Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en revalidatieartsen hebben in de ‘Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’ adviezen geformuleerd om dit proces te verbeteren. Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) hierbij ondersteund en de Hersenstichting heeft financieel bijgedragen aan de realisatie van de handreiking. Vandaag op 9 mei, de Europese Dag van de Beroerte, is de handreiking aangeboden aan Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. Paulien: “De adviezen in de handreiking gaan over de competenties die eerstelijns behandelaren nodig hebben om mensen met hersenletsel te behandelen, aanbevelingen over de samenwerking tussen verschillende aanbieders van revalidatiezorg én over de vindbaarheid van behandelaars. Hiermee wordt een belangrijke eerste stap gezet om patiënten dichter bij huis te revalideren en de samenwerking tussen revalidatiebehandelaars te verbeteren.” Er zijn vervolgprojecten vanuit Radboud UMC en het Kennisnetwerk CVA Nederland om de handreiking samen met de betrokken beroepsgroepen en patiënten verder uit te werken en te starten met het implementeren van de adviezen uit de handreiking.