Merem gebruikt als eerste revalidatie expertisecentrum de app BeterDichtbij

Veilig en laagdrempelig contact met zorgverleners

Deze maand startte Merem Medische Revalidatie (op locatie Flevoziekenhuis) een pilot met BeterDichtbij. BeterDichtbij is een gratis app die direct contact tussen patiënt en zorgverlener mogelijk maakt. Het is daarbij ook een makkelijke en veilige manier van communiceren. Het digitale communicatiemiddel wordt al langer ingezet in de zorgsector. Bauke Boezeman, manager Zorglogistiek bij Merem, vertelt: “De applicatie wordt al door veel ziekenhuizen en huisartsen in Nederland gebruikt om met patiënten op een Whatsapp-achtige manier te communiceren. Wij zijn ontzettend trots dat we als eerste revalidatiecentrum in Nederland nu ook BeterDichtbij inzetten. Na een evaluatie hoe de ervaringen zijn en waar nog verbeterpunten liggen, zullen we de applicatie Merem-breed verder uitrollen.”

Contact kan medisch van aard zijn en loopt dan via een arts, behandelaar of verpleegkundige, maar er zijn natuurlijk ook allerhande praktische vragen die je als patiënt kunt hebben. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: ‘Kan mijn partner mee naar de afspraak komen?’ of ‘Waar kan ik parkeren?’ Dit zijn vragen die prima door het secretariaat beantwoord kunnen worden en nu nóg makkelijker via BeterDichtbij. Het is heel snel schakelen en dat wordt door alle partijen als ontzettend prettig ervaren. Sander Bijl operationeel directeur bij BeterDichtbij: “We zien graag dat de patiënt gedurende de hele zorgreis op een laagdrempelige manier contact kan hebben met alle zorgverleners die op het traject voorkomen. We zijn dan ook heel blij dat Merem als eerste revalidatie expertisecentrum onze applicatie BeterDichtbij gebruikt. Het maakt het plaatje steeds vollediger en completer.”

 

De applicatie wordt bij Merem ingezet op het medisch secretariaat, afdeling planning en in de behandeldienst. “Zo creëren wij persoonlijk contact waar en wanneer de patiënt dat wilt”, aldus Susanne van Vegten (voorzitter Raad van Bestuur Merem). “Bij Merem kijken we naar een leven met meer mogelijkheden. Dat betekent ook dat we in onze zorg en dienstverlening blijven kijken naar de mogelijkheden die er zijn om behandeling en contact te verbeteren of te vereenvoudigen. BeterDichtbij levert hier een mooie bijdrage aan en helpt aan het uitbouwen van persoonlijk en laagdrempelig contact.”