Merem en Vogellanden ontwikkelen met Asterisque nieuw EPD

29 maart 2021

Afgelopen week tekenden de bestuurders van revalidatiecentra Merem en Vogellanden samen met Asterisque het contract voor de inrichting en uitrol van het nieuwe EPD. Met dit EPD gaan Merem en Vogellanden gezamenlijk een langdurige samenwerking aan met softwareleverancier Asterisque.

Ontwikkeling EPD
Vogellanden, Merem en Asterisque werken samen aan een toekomstbestendig EPD dat de zorgprofessional én patiënt op ieder moment adequaat zal ondersteunen. Het EPD geeft uitstekend vorm aan het interdisciplinaire karakter van revalidatiezorg door hergebruik van data door de zorgketen heen. Ook sluit het planningsproces optimaal aan bij de zorgpaden van onze patiënten, waarbij mensen en middelen op de best mogelijke manier worden ingezet. Ter ondersteuning van patiënt- en netwerkzorg biedt dit nieuwe EPD ook voldoende aansluitingsmogelijkheden voor e-health toepassingen.  
Doorlooptijd en uitrol EPD
Het doel is dat zowel Merem als Vogellanden eind 2021 gaan starten met het nieuwe EPD. Naast dat de samenwerking tussen de drie partijen er in de eerste plaats op toe ziet om dit nieuwe EPD geschikt te maken voor eigen gebruik, heeft de ontwikkeling van dit nieuwe EPD ook als doel om het breed toepasbaar te maken voor andere RN- en NVZ-instellingen.

Interesse of wilt u meer informatie over het EPD van Asterisque, neem dan contact op met Pedro Cremers.

 

Noot voor de redactie:                                                                                    

Merem / Vogellanden                                                                                                          
Bauke Boezeman / Janneke Scheewe                                                        
035-6881411 /  038- 4981118 

EPD - Asterisque 
Pedro Cremers                                                               
06-31947371