B­een­amp­uta­tie

B­een­amp­uta­tie

Amputatie is het verwijderen van een lichaamsdeel. Bij een beenamputatie wordt het been deels of helemaal verwijderd. Een amputatie is noodzakelijk als het weefsel zodanig beschadigd is, dat genezing niet meer mogelijk is. De voornaamste oorzaken van een beenamputatie zijn vaatproblemen, diabetes, een ongeluk en een tumor.

Gevolgen beenamputatie

Na een beenamputatie is zelfstandig staan en lopen niet meer vanzelfsprekend. Hierdoor kunnen alledaagse dingen zoals uzelf verzorgen, naar het toilet gaan, uw eigen huis betreden, het huishouden doen, hobby’s uitvoeren, werken en sporten een uitdaging worden.

 

Ook kunt u last hebben van pijn in het geamputeerde gedeelte van het been (fantoompijn) of in het resterende gedeelte van het been (stomppijn).

Wanneer kun je bij ons terecht? 

Merem biedt revalidatie bij verschillende soorten amputaties zoals amputatie van een voet, onderbeenamputatie, door-de-knie-amputatie, bovenbeenamputatie en dubbelzijdige amputatie.

 

Bij Merem bieden we specialistische revalidatiebehandeling. Vanwege de verschillende soorten amputaties en het feit dat iedere persoon uniek is, stellen we het revalidatieprogramma individueel samen. We gaan daarbij uit van uw wensen en mogelijkheden. U hebt zelf een actieve rol in het bereiken van uw doelen. De revalidatiebehandeling is erop gericht dat u na een beenamputatie weer zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Behandeling beenamputatie

Aan het begin van de behandeling, als er nog geen prothese is, besteden we aandacht aan de verzorging van de amputatiestomp. U leert u zelfstandig verplaatsen en alledaagse handelingen uitvoeren met amputatie, óók wanneer u naar verwachting gaat functioneren met prothese. Ook in de toekomst kunnen er namelijk periodes zijn waarop u de prothese niet kunt dragen. We beoordelen of er woning aanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn en we begeleiden u in de aanvraag hiervan. Daarnaast is er aandacht voor stomp- of fantoompijn en begeleiding van je naaste omgeving.

 

U wordt begeleid in de keuze en de aanvraag van een prothese. Wanneer u hierna de prothese hebt, leert u hiermee staan, lopen en alledaagse activiteiten uitvoeren. We besteden ook aandacht aan het oppakken van hobby’s, sport en eventueel fietsen, autorijden en werk.

 

Een beenamputatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Behalve dat u na de amputatie met één been -en indien mogelijk met een prothese- moet leren functioneren, is er ook ruimte nodig om het verlies te verwerken en te leren omgaan met de nieuwe situatie.

Revalidatieteam

Ons team richt zich op uw revalidatiebehandeling en bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, bewegingsagoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en -in het geval van een klinische behandeling- verpleegkundige. Er is een nauwe samenwerking met de orthopedisch instrumentmaker voor de prothese.

 

De revalidatieartsen in Merem zijn lid van de Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP). De landelijke werkgroep wil vanuit revalidatiegeneeskundig oogpunt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een beenamputatie. Als lid van de WAP blijven we goed op de hoogte van nieuwe wetenschappelijke inzichten en leveren daar bovendien een bijdrage aan.

Klinische of poliklinische behandeling

Bij een klinische behandeling word u opgenomen in het revalidatiecentrum. Dit kan bijvoorbeeld (tijdelijk) nodig zijn als u thuis niet veilig kunt functioneren. Als u met of zonder begeleiding van naasten veilig en verantwoord thuis kunt functioneren, maar wel revalidatiebehandeling nodig hebt, kunt u poliklinisch behandeld worden. Dit houdt in dat u thuis bent en alleen voor therapie naar Merem komt. Het is ook mogelijk klinisch te beginnen en vervolgens poliklinisch de behandeling af te ronden.

Aanmelding revalidatie

Opname gebeurt meestal vanuit het ziekenhuis. De revalidatiearts in het ziekenhuis meldt u aan voor een klinisch revalidatietraject. Voor poliklinische behandeling bij Merem Medische Revalidatie kunt u zich laten verwijzen door uw behandelend specialist of (huis)arts.

Nazorg

Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van uw hulpvraag, hoe snel uw wond geneest, uw algehele conditie én de te bereiken doelen. In het kader van nazorg komt u minstens eens per jaar bij onze revalidatiearts en orthopedisch instrumentenmaker voor een controle. Als de prothese tussentijds moet worden aangepast of gerepareerd, kunt u altijd terecht bij de orthopedisch instrumentenmaker.

Locaties 

Voor een klinische behandeling helpen we u graag op onze locatie in Hilversum. Voor poliklinische revalidatie helpen we u graag in Hilversum, Almere of Lelystad.

4 stappen revalidatie bij Merem

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we u stap voor stap dichter bij je doel. Bij ons voelt u zich gezien, gehoord en begrepen.

 1. Verwijzing

  Vraag specifiek bij uw arts naar een verwijzing voor Merem Medische Revalidatie.

 2. Kom kennismaken

  We kijken en luisteren naar u. Samen beslissen we wat voor u de beste manier vooruit is.

 3. Bij ons revalideren

  Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om uw doel te behalen.

 4. Thuis verder

  We delen onze kennis en expertise graag met onze revalidatiepartners bij u in de buurt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Ons team

Drs. J. Michels
Drs. J. Michels
Revalidatiearts volwassenen
Drs. A. van Wisselingh
Drs. A. van Wisselingh
Revalidatiearts volwassenen
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!

Wachttijden volwassenen - revalidatie (MSR)

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 4 Almere 4 Lelystad 3
Observatie Hilversum 7 Almere 6 Lelystad 9
Poliklinische behandeling  Hilversum 3 Almere 4 Lelystad 3
Opname kliniek Hilversum 1 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 mei 2024

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
*Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt er een vragenlijst per post verstuurd. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste bezoek bij de arts. De arts kan doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie vindt er een aanmelding plaats voor poliklinische behandeling.

Merem verhalen: wat was de uitdaging en hoe ziet de vooruitgang eruit?
Merem verhalen: wat was de uitdaging en hoe ziet de vooruitgang eruit?