Header voor mensen

Voor wie vooruit wil.

Als patiënt bij Merem ben je de belangrijkste schakel in het interdisciplinaire team en werk je samen met alle expertises aan één, persoonlijk behandelplan voor jouw specifieke vooruitgang. Jouw stem is degene waar wij naar luisteren en blijft doorslaggevend. Wij staan voor je klaar, denken in mogelijkheden, creëren oplossingen, geven nooit op en doen er alles aan om jou je doel te laten behalen.

 

Persoonlijk behandelplan
Na je aanmelding (via verwijzing) bij Merem, bekijken we – samen met jou – welke behandeling het beste bij je past. Je hebt diverse gesprekken met een (revalidatie)arts, vaak ook met andere behandelaren, om zo tot jouw persoonlijke behandelplan te komen. Dit kan een poliklinische- of klinische behandeling zijn bij Merem, maar ook een behandeling in de eerste lijn of bij een ander behandelcentrum. Voorop staat dat wij je altijd vooruit helpen. 

Wat is jouw ervaring met Merem?

Ben je patiënt of patiënt geweest bij Merem Medische Revalidatie? Deel je ervaring. Je helpt daarmee om onze zorg verder te verbeteren.

Revalidatie aanbod

Wij bieden medische specialistische complexe revalidatiezorg in zowel klinische als poliklinische setting voor volwassenen en kinderen.

Volwassenen
Kinderen
B­een­amp­uta­tie
Ch­ron­isc­he ­pij­n
Com­ple­x c­hro­nis­che longaandoeningen
CV­A (­ber­oer­te)
C­ere­bra­le ­par­ese
Dw­ars­lae­sie
Ha­nda­and­oen­ing­en ­& p­ols­aan­doe­nin­gen
Multiple Sclerose (MS)
Mu­lti­tra­uma
N­iet­ aa­nge­bor­en ­her­sen­let­sel
Onc­olo­gis­che­ re­val­ida­tie
Spierziekten
V­oet­pro­ble­men

Behandelvormen

Revalideren bij Merem is meer dan herstellen, het is topsport en in veel gevallen ‘life changing’. Chronische en acute aandoeningen hebben zowel lichamelijk, sociaal als geestelijk grote gevolgen. Het is mogelijk dat je ondanks optimale zorg door huisarts en/of andere artsen, klachten blijft houden die je beperken in je dagelijks leven.