Header voor mensen

Voor mensen die vooruit willen.

Bij ons kan je terecht voor medisch specialistische revalidatie bij o.a. complex chronisch longfalen, amputatie, spierziekten, neurologische aandoeningen, voetproblemen en oncologische aandoeningen.

 

We behandelen verschillende aandoeningen voor zowel volwassenen als kinderen.

Wat is jouw ervaring met Merem?

Ben je patiënt of patiënt geweest bij Merem Medische Revalidatie? Deel je ervaring. Je helpt daarmee om onze zorg verder te verbeteren.

Volwassenen
Kinderen
B­een­amp­uta­tie
Ch­ron­isc­he ­pij­n
Com­ple­x c­hro­nis­ch ­lon­gfa­len
CV­A (­ber­oer­te)
C­ere­bra­le ­par­ese
Dw­ars­lae­sie
Ha­nda­and­oen­ing­en ­& p­ols­aan­doe­nin­gen
Multiple Sclerose (MS)
Mu­lti­tra­uma
N­iet­ aa­nge­bor­en ­her­sen­let­sel
Onc­olo­gis­che­ re­val­ida­tie
Spierziekten
V­oet­pro­ble­men

Behandelvormen

Revalideren bij Merem is meer dan herstellen, het is topsport en in veel gevallen ‘life changing’. Chronische en acute aandoeningen hebben zowel lichamelijk, sociaal als geestelijk grote gevolgen. Het is mogelijk dat je ondanks optimale zorg door huisarts en/of andere artsen, klachten blijft houden die je beperken in je dagelijks leven.