Aanmeldcriteria

Inclusiecriteria voor de Quickscan Arbeid:

1. Er is sprake van een MSR-indicatie. Dit houdt in dat uw cliënt (chronische) klachten ervaart waarbij sprake is van beperkingen aan het houdings- en bewegingsapparaat en/ of uw cliënt ervaart cognitieve klachten;
2. Er is sprake van arbeidsbelemmerende factoren, zoals (dreigend) arbeidsverzuim of recidiverend verzuim;
3. Er is sprake van stagnerend herstel – reguliere eerste en/of tweedelijns zorg zijn ingezet zonder afdoende resultaat en deze zorg is inmiddels stopgezet;
4. Er is een re-integratieplek (indien er geen werkgever is, dan dient er te worden gekeken naar mogelijkheden, zoals een werkervaringsplek);
5. Er is een ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire aanpak waarbij een gedragsmatige aanpak wenselijk is;
6. Er is sprake van bereidheid van de cliënt tot gedragsverandering.


Exclusiecriteria

Wanneer er sprake is van onderstaande exclusiecriteria, kan er niet
worden deelgenomen aan de multidisciplinaire arbeidsrevalidatie.
• Onvoldoende motivatie.
• Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
• Onderliggende psychiatrische problematiek.
• Aandoeningen van fysieke aard, waarbij verwacht mag worden dat weefsel en functie herstel zal plaatsvinden volgens normaal beloop.
• Indicatie voor monodisciplinaire medische interventies.
• Conflict met de werkgever.

Meer weten over multidisciplinaire arbeidsrevalidatie?