Hand- & polsaandoeningen

Hand- & polsaandoeningen

Hand- en polsaandoeningen ontstaan door een trauma, artrose, een ingreep of door overbelasting. Last van de pols of hand kan grote gevolgen hebben voor dagelijkse handelingen. Elke aandoening aan de pols of hand is uniek, maar gelukkig zijn voor de meeste hand- en polsaandoeningen inmiddels adequate oplossingen.

Symptomen hand- en polsaandoeningen

Met een pols- of handaandoening is er vaak veel pijn, is er een bewegingsbeperking in hand en/of pols en zijn er sensibiliteits- of coördinatiestoornissen. Een relatief kleine beschadiging aan de hand kan grote gevolgen voor de functie ervan hebben. 

Diagnose hand- en polsaandoeningen

Er zijn vele aandoeningen in de hand/pols. Variërend van fracturen, (buig)peesletsels, malletvinger, M. Quervain, triggervinger, skiduim, Dupuytren, rheuma, artrose, instabiliteit in hand of pols, vinger/duimamputatie, status na hersenletsel, CRPS1 of 2 tot uitval door zenuwletsel.

Welke patiënt kan bij ons terecht?

Verwijzing naar Merem is geïndiceerd voor patiënten met complexe handproblematiek, waarvoor een uitgebreide interdisciplinaire behandeling geïndiceerd is.  Patiënten met een indicatie voor enkelvoudige behandeling door een handtherapeut kunnen verwezen worden naar een ergotherapeut of een fysiotherapeut in de eerstelijn. Dit betreffen de nabehandelingen van enkelvoudige fracturen, malletvinger, triggervinger, post-OK behandelingen van skiduim, dupuytren et cetera. Indien u twijfelt over indicatie voor verwijzing, kunt vooraf overleggen.

Behandeling hand- en polsaandoeningen

Als uw patiënt zich voor het eerst bij Merem Medische Revalidatie meldt, kijken we samen welke behandeling het beste bij zijn of haar klachten past. Vanzelfsprekend ligt de nadruk in de behandeling op het beter functioneren van de hand. Maar handtherapie bestaat ook uit wondverzorging, littekenbehandeling en zwellingen tegengaan. We starten met de hulpvraag: welke doelen heeft uw patiënt? Die zetten we in het behandelplan. Daarna traint uw patiënt onder professionele begeleiding dagelijkse handelingen als koken, eten, wassen en op de computer werken. Als dat nodig is, laten we een spalk maken en leren we hem of haar daarmee om te gaan. Een gerichte aanpak leidt tot goed herstel, zodat uw patiënt snel weer de dagelijkse dingen kan doen.

 

Ons handenteam

Het handenteam binnen Merem Medische Revalidatie is een interdisciplinair team van handtherapeuten (ergo- en fysiotherapeut), een revalidatiearts, een maatschappelijk werker en eventueel een psycholoog en arbeidsdeskundige. Deze behandelaars overleggen regelmatig over de behandeling en de nazorg. Soms zetten we ook haptotherapie, manuele therapie en ontspanningstherapie in.

 

Specifieke therapieën

 • HANDI-groep We bieden intensieve arm-/handtherapie aan voor patiënten die recent een beroerte hebben gehad waardoor de handfunctie beperkt is maar er wel de verwachting is dat intensieve behandeling kan leiden tot verbetering van deze handfunctie. De behandeling vindt in groepsverband plaats in de handi-groep: hand, arm, neurologie, doelbewust, intensief. Uw patiënt krijgt dan vier tot zes uur per week therapie, aangevuld met individuele fysio- en ergotherapie.
 • Gemeenschappelijke spreekuren In Almere werkt Merem samen met de plastisch chirurg en heeft een gemeenschappelijk spreekuur voor analyse van complexe hand- en polsproblemen. Daarnaast is het handenteam van Merem onderdeel van het Hand-Pols Netwerk Flevoland.
 • Spasticiteit behandeling Wanneer de handfunctie door de spasticiteit zo beperkend is dat verzorging niet meer mogelijk is, de grijpfunctie verminderd is of er veel pijnklachten zijn, kan de revaldiatiearts samen met de ergotherapeut bekijken in hoeverre spalktherapie, medicatie en/of botulinetoxine-injecties geïndiceerd zijn.

Locaties

Wij helpen uw patiënt met handaandoeningen en/of polsaandoeningen graag op onze locatie in HilversumAlmere of Lelystad.

4 stappen revalidatie bij Merem

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we uw patiënt stap voor stap dichter bij zijn of haar doel. Bij ons voelt uw patiënt zich gezien, gehoord en begrepen.

 1. Patiënt verwijzen

  Meld uw patiënt aan via Zorgdomein, fax of brief bij de desbetreffende locatie. Voor vragen, neem contact met ons op.

 2. 1e consult

  We bespreken de casuïstiek met uw patiënt en de mogelijkheden. Samen beslissen we wat de beste manier vooruit is.

 3. Revalideren bij ons

  Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om gestelde doelen te behalen.

 4. Thuis verder

  We delen onze kennis en expertise met onze revalidatiepartners in de buurt van uw patiënt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Wil je overleggen over een patiënt of vragen over een verwijzing? Wij zijn bereikbaar voor intercollegiaal overleg op 035 688 1411.

Ons team

Drs. J. Michels
Drs. J. Michels
Revalidatiearts volwassenen
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!

Wachttijden volwassenen - revalidatie (MSR)

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 4 Almere 4 Lelystad 3
Observatie Hilversum 7 Almere 6 Lelystad 9
Poliklinische behandeling  Hilversum 3 Almere 4 Lelystad 3
Opname kliniek Hilversum 1 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 mei 2024

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
*Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt er een vragenlijst per post verstuurd. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste bezoek bij de arts. De arts kan doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie vindt er een aanmelding plaats voor poliklinische behandeling.

Veelgestelde vragen

Kan een patiënt ook terecht bij Merem voor alleen fysiotherapie?
Kan een patiënt ook terecht bij Merem voor alleen fysiotherapie?