Dwarslaesie

Dwarslaesie

Door letsel van het ruggenmerg kan een dwarslaesie optreden met grote gevolgen voor de zelfstandigheid en het leven van de patiënt. Vooral verlies van controle van blaas- en darmfunctie heeft grote impact op de kwaliteit van leven.

Symptomen dwarslaesie

Welke klachten er zijn, hangt af van het laesieniveau en de mate van beschadiging van het ruggenmerg. De symptomen van een dwarslaesie zijn: parese of paralyse onder het dwarslaesieniveau, sensibiliteitsstoornissen, mictie en defecatiestoornissen, decubitus, pijn, verstoring van de seksuele functies, spasticiteit of moeite met ophoesten. De temperatuur en bloeddruk kunnen ontregeld raken (autonome dysregulatie) bij dwarslaesies boven TH12 niveau.

Behandeling dwarslaesie

Bij Merem kan de behandeling voor mensen met een lage of incomplete dwarslaesie overgenomen worden. Na de revalidatiebehandeling komt de patiënt periodiek bij de revalidatiearts op controle. Wanneer er nieuwe hulpvragen zijn, wordt samen met de behandelend revalidatiearts bekeken welke behandeling hiervoor het meest passend is.

 

Tijdens  de poliklinische behandeling bij Merem Medische Revalidatie kan uw patiënt gericht oefenen met het oog op de thuissituatie. Onze adviezen richten zich dan ook op wonen, mobiliteit, zelfredzaamheid en eventueel werken. Uw patiënt leert op deze manier ‘on the job’ zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

 

Merem heeft een samenwerkingsverband met gespecialiseerde dwarslaesiecentra de Hoogstraat (Utrecht) en Reade (Amsterdam). In deze centra wordt de acute zorg voor patiënten met een dwarslaesie gegeven.

Passend

Nadat u uw patiënt heeft doorverwezen naar Merem Medische Revalidatie, voert hij of zij een intakegesprek met onze gespecialiseerde revalidatiearts. Samen bekijken ze welke hulp uw patiënt graag wil in de komende periode. Onze behandeling is op maat en baseren we specifiek op deze hulpvraag. We stellen samen met de patiënt realistische doelen op. Uw patiënt komt een of meer dagdelen per week naar onze locatie in Almere of Hilversum voor therapie. Hoelang deze therapie duurt, hangt af van de hulpvraag.

Interdisciplinair

Bij Merem Medische Revalidatie werken we met een interdisciplinaire aanpak, dit betekent dat er in het behandelteam van uw patiënt meerdere ervaren therapeuten, elk met hun eigen kennis en ervaring, zitten. We ondersteunen uw patiënt tijdens de behandeling met een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingstherapeut, maatschappelijk werker en/of een psycholoog. Deze mensen hebben veel contact met elkaar en zorgen samen voor een optimale begeleiding, zowel fysiek als mentaal. 

Locaties 

Wij helpen uw patiënt met een dwarleasie graag op onze locaties in Hilversum en Almere.

4 stappen revalidatie bij Merem

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we uw patiënt stap voor stap dichter bij zijn of haar doel. Bij ons voelt uw patiënt zich gezien, gehoord en begrepen.

 1. Patiënt verwijzen

  Meld uw patiënt aan via Zorgdomein, fax of brief bij de desbetreffende locatie. Voor vragen, neem contact met ons op.

 2. 1e consult

  We bespreken de casuïstiek met uw patiënt en de mogelijkheden. Samen beslissen we wat de beste manier vooruit is.

 3. Revalideren bij ons

  Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om gestelde doelen te behalen.

 4. Thuis verder

  We delen onze kennis en expertise met onze revalidatiepartners in de buurt van uw patiënt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Wil je overleggen over een patiënt of vragen over een verwijzing? Wij zijn bereikbaar voor intercollegiaal overleg op 035 688 1411.

Ons team

Drs. S. Meuleman
Drs. S. Meuleman
Revalidatiearts volwassenen
Drs. J. Michels
Drs. J. Michels
Revalidatiearts volwassenen
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!

Wachttijden volwassenen - revalidatie (MSR)

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 4 Almere 4 Lelystad 3
Observatie Hilversum 7 Almere 6 Lelystad 9
Poliklinische behandeling  Hilversum 3 Almere 4 Lelystad 3
Opname kliniek Hilversum 1 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 mei 2024

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
*Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt er een vragenlijst per post verstuurd. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste bezoek bij de arts. De arts kan doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie vindt er een aanmelding plaats voor poliklinische behandeling.