Afasie

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Afasie kent vele soorten. De problemen bij afasie verschillen per persoon en zijn voornamelijk afhankelijk van de grootte en locatie van het letsel.

Symptomen afasie

Bij afasie kunnen er problemen optreden in het spreken, het begrijpen van gesproken taal, het lezen en het schrijven. Deze modaliteiten kunnen onafhankelijk van elkaar, of in combinatie, gestoord zijn. In veel gevallen spelen ook cognitieve problemen op andere vlakken dan de taal een rol.

Diagnose en onderzoek afasie

Onze logopedisten doen onderzoek naar alle aspecten van de taal en communicatie en zodoende ook naar afasie. Hierbij nemen zij ook de informatie van andere behandelaren uit het revalidatieteam mee. Als er behoefte is aan verder onderzoek, kan ons afasieteam ingeschakeld worden. Dit is een speciaal diagnostisch team, bestaande uit een revalidatiearts, een logopedist, een linguïst (taalkundige) en een neuropsycholoog.

Behandeling afasie

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de hulpvraag stellen we een behandelplan op. Samen met de patiënt en zijn of haar omgeving beslissen we waaraan we gaan werken, op welke wijze en hoe intensief.

 

Logopedische behandeling bij afasie is meestal individueel, maar er wordt ook in groepen gewerkt. Vaak betrekken we de omgeving bij de behandeling. Na een periode van behandeling en begeleiding nemen we opnieuw taaltesten af om te meten of er vooruitgang is. Zo nodig stellen we de behandeling bij.

 

Naast de reguliere revalidatiebehandeling biedt Merem andere specifieke behandelingen op afasiegebied. Voorbeelden hiervan zijn CILT en PACT.

Welke patiënt komt in aanmerking?

U kunt iedere patiënt waarbij een taalstoornis op basis van niet aangeboren hersenletsel vermoed wordt, doorverwijzen naar Merem voor diagnostiek en/of behandeling.

Locaties 

Wij helpen uw patiënt met afasie graag op onze locaties in HilversumAlmere en Lelystad.

4 stappen revalidatie bij Merem

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we uw patiënt stap voor stap dichter bij zijn of haar doel. Bij ons voelt uw patiënt zich gezien, gehoord en begrepen.

 1. Patiënt verwijzen

  Meld uw patiënt aan via Zorgdomein, fax of brief bij de desbetreffende locatie. Voor vragen, neem contact met ons op.

 2. 1e consult

  We bespreken de casuïstiek met uw patiënt en de mogelijkheden. Samen beslissen we wat de beste manier vooruit is.

 3. Revalideren bij ons

  Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om gestelde doelen te behalen.

 4. Thuis verder

  We delen onze kennis en expertise met onze revalidatiepartners in de buurt van uw patiënt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Wil je overleggen over een patiënt of vragen over een verwijzing? Wij zijn bereikbaar voor intercollegiaal overleg op 035 6881 411.

Ons team

Drs. A. Block
Drs. A. Block
Revalidatiearts volwassenen
Drs. C. de Boer
Drs. C. de Boer
Revalidatiearts volwassenen
Drs. C. Bussemaker
Drs. C. Bussemaker
Revalidatiearts volwassenen
Dr. P. Goossens
Dr. P. Goossens
Revalidatiearts
Drs. S. Meuleman
Drs. S. Meuleman
Revalidatiearts volwassenen
Drs. N. van Munster
Drs. N. van Munster
Revalidatiearts volwassenen
Drs. P. Tomassen
Drs. P. Tomassen
Revalidatiearts volwassenen
Drs. A. van Wisselingh
Drs. A. van Wisselingh
Revalidatiearts volwassenen
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!

Wachttijden volwassenen - revalidatie (MSR)

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 4 Almere 4 Lelystad 3
Observatie Hilversum 7 Almere 6 Lelystad 9
Poliklinische behandeling  Hilversum 3 Almere 4 Lelystad 3
Opname kliniek Hilversum 1 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 mei 2024

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
*Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt er een vragenlijst per post verstuurd. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste bezoek bij de arts. De arts kan doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie vindt er een aanmelding plaats voor poliklinische behandeling.