Spierziekten

Spierziekten

Neuromusculaire Aandoeningen is de medische verzamelterm voor spierziekten en de ziekten van de zenuwen die de spieren aansturen. Er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten. Spierziekten zorgen voor krachtverlies en/of gevoelsstoornissen. De meeste spierziekten zijn progressief.

 

Spierziekten zijn zeldzaam en soms erfelijk. Welke soort iemand heeft en hoeveel last hij of zij daarvan heeft, verschilt per persoon en per ziekte. De meeste neuromusculaire aandoeningen zijn (nog) niet te genezen, maar onze begeleiding is erop gericht uw patiënt optimaal en zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Symptomen en gevolgen neuromusculaire aandoeningen

Hoe een neuromusculaire aandoening verloopt, verschilt per aandoening.

Krachtsverlies, spierkrampen en -trillingen, gevoelsstoornissen, moeilijk praten of slikken en extreme vermoeidheid zijn symptomen. Voorkomende gevolgen kunnen zijn:

 • Bemoeilijkte communicatie
 • Afvallen
 • Steeds meer moeite met persoonlijke verzorging, werken, hobby’s en huishouden
 • Minder goed en minder lang intensief kunnen bewegen
 • Verslechtering fijne motoriek; lastig bij schrijven of knopen dichtmaken
 • Minder goed kunnen ontspannen
 • Pijnklachten
 • Gevoel van minder regie over je leven ervaren, moeite met afhankelijk zijn
 • Onzekerheid over de toekomst, verwerkingsproblemen
 • Verminderd vertrouwen in het lichaam

Diagnose neuromusculaire aandoeningen

Het is lastig om te bepalen of iemand een spierziekte heeft. De klachten die voorkomen bij spierziekten, komen ook bij andere aandoeningen voor. Een neuroloog stelt een NMA-diagnose vast. Patiënten worden meestal verwezen door de neuroloog of de huisarts.

Welke patiënt kan bij ons terecht?

Als specialist kunt u een patiënt met neuromusculaire aandoeningen doorverwijzen naar ons voor een consult van een revalidatiearts.

 

Als u uw cliënt wilt aanmelden voor onze behandelingen, zijn er de volgende stappen:

 • Stuur een verwijsbrief naar de Merem Medische Revalidatie behandellocatie die uw patiënt wenst of meld hem of haar aan via ZorgDomein.
 • Zodra uw verwijzing binnen is, worden uw patiënt opgeroepen voor een afspraak op de polikliniek.

Behandeling neuromusculaire aandoeningen

Als u uw patiënt aanmeldt bij Merem Medische Revalidatie, volgt er eerst een  gesprek met de gespecialiseerde revalidatiearts. Daarna volgen intakes bij diverse therapeuten, zoals de fysiotherapeut of een maatschappelijk werker. Samen bespreken we de hulpvragen en bekijken we welke ondersteuning zinvol en prettig is.

 

Ons team bestaat uit een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Als dat nodig is, worden ook de haptotherapeut, bewegingsagoog of diëtist ingeschakeld. De behandeling is erop gericht om zo optimaal mogelijk te functioneren. Soms is dat met hulpmiddelen, voorzieningen of de hulp van anderen. Ook geven we patiënten advies en ondersteuning bij de te maken keuzes tijdens het ziekteproces.

 

Onze revalidatiearts coördineert alle zorg die nodig is. De arts geeft patiënt en familie informatie over de neuromusculaire aandoening, geeft voorlichting over de mogelijke symptomen en behandelt ze als dat kan. Ook onderhoudt de arts het contact met de behandelaars van buiten ons revalidatiecentrum, zoals een neuroloog, longarts en/of huisarts.

Locaties 

Wij helpen uw patiënt graag op onze locatie in Hilversum waar een NMA-specifiek behandelteam voor volwassenen is. Op de locaties in Almere en Lelystad kan uw patiënt ook terecht voor behandeling, ook daar is veel ervaring met de behandeling van patiënten met neuromusculaire aandoeningen.

4 stappen revalidatie bij Merem

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we uw patiënt stap voor stap dichter bij zijn of haar doel. Bij ons voelt uw patiënt zich gezien, gehoord en begrepen.

 1. Patiënt verwijzen

  Meld uw patiënt aan via Zorgdomein, fax of brief bij de desbetreffende locatie. Voor vragen, neem contact met ons op.

 2. 1e consult

  We bespreken de casuïstiek met uw patiënt en de mogelijkheden. Samen beslissen we wat de beste manier vooruit is.

 3. Revalideren bij ons

  Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om gestelde doelen te behalen.

 4. Thuis verder

  We delen onze kennis en expertise met onze revalidatiepartners in de buurt van uw patiënt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Wil je overleggen over een patiënt of vragen over een verwijzing? Wij zijn bereikbaar voor intercollegiaal overleg op 035 688 1411.

Ons team

Drs. C. de Boer
Drs. C. de Boer
Revalidatiearts volwassenen
Dr. P. Goossens
Dr. P. Goossens
Revalidatiearts
Drs. S. Meuleman
Drs. S. Meuleman
Revalidatiearts volwassenen
Drs. N. van Munster
Drs. N. van Munster
Revalidatiearts volwassenen
Drs. P. Tomassen
Drs. P. Tomassen
Revalidatiearts volwassenen
Drs. A. van Wisselingh
Drs. A. van Wisselingh
Revalidatiearts volwassenen
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!

Wachttijden volwassenen - revalidatie (MSR)

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 4 Almere 4 Lelystad 3
Observatie Hilversum 7 Almere 6 Lelystad 9
Poliklinische behandeling  Hilversum 3 Almere 4 Lelystad 3
Opname kliniek Hilversum 1 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 mei 2024

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
*Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt er een vragenlijst per post verstuurd. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste bezoek bij de arts. De arts kan doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie vindt er een aanmelding plaats voor poliklinische behandeling.