Parkinson

Parkinson

Parkinson is een progressieve hersenaandoening met aantasting van de subsantia nigra en daardoor een tekort aan dopamine met veel verschillende soorten klachten tot gevolg. Hoewel de ziekte vooral vorkomt bij ouderen, kan de ziekte ook op jonge leeftijd ontstaan. Als de diagnose voor het 50e levensjaar wordt gesteld, wordt er gesproken van Young Onset Parkinson.

Symptomen Parkinson

Naast de bekende motorische problemen als stijfheid, tremor, freezing en dyskinesieën, kunnen zich ook problemen voordoen op het gebied van cognitie, stemming, slaap, spreken, slikken, mictie/defaecatie, pijn en vermoeidheid.

Welke patiënt kan bij ons terecht?

Onze behandeling is bedoeld voor thuiswonende patiënten met beginnende beperkingen door de ziekte van Parkinson. En ook voor patiënten met atypische Parkinsonismen, wat kan optreden in het kader van vasculair Parkinsonisme, Multi Systeem Atrofie (MSA) en Progressieve Supranucleaire Paralyse (PSP).

Behandeling Parkinson

Bij Merem Medische Revalidatie krijgt uw patiënt begeleiding van therapeuten met kennis van Parkinson, veelal aangesloten bij ParkinsonNet.

 

We bieden groeps- en individuele behandeling met aandacht voor bewegingsvaardigheden, communicatie, coping, cognitieve revalidatie en werk. De revalidatiearts inventariseert samen met de patiënt de hulpvraag/hulpvragen. De revalidatiearts kan als coördinator samen met het eerstelijnsnetwerk optreden. Bij complexe vragen is een interdisciplinaire behandeling meer passend.

 

Onze begeleiding is interdisciplinair. Dus is er altijd begeleiding van therapeuten op twee of meer verschillende terreinen. Deze therapeuten stemmen graag de beste behandeling af en betrekken ook de sociale omgeving bij de therapie. Ook doen wij ons best om de therapietijden en -dagen handig te plannen.

 

Op de locatie in Almere wordt de behandeling Groots Bewegen (LSVT-BIG) aangeboden. De behandeling leert de patiënt om ‘groter’ te bewegen en is bedoeld om de gevolgen van dit progressieve ziekteproces te vertragen.

 

Voortgang en nazorg

Na ongeveer zeven weken evalueren we samen met uw patiënt en familie de voortgang van de behandeling. Samen besluiten we dan hoe lang de revalidatie nog duurt.

Een behandeling varieert van een paar adviezen tot een behandeling van drie maanden. We kunnen besluiten de behandeling te stoppen als de doelen zijn behaald, als juist blijkt dat de doelen onhaalbaar zijn of wanneer de behandeling verder kan plaatsvinden in de eerste lijn.

Locaties

Wij helpen uw patiënt graag op de locatie Hilversum, Almere of Lelystad. In Hilversum bestaat ook de mogelijkheid van klinische revalidatie.

 

De Groots Bewegen (LSVT-BIG) behandeling vindt alleen plaats op de locatie in Almere.

4 stappen revalidatie bij Merem

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we uw patiënt stap voor stap dichter bij zijn of haar doel. Bij ons voelt uw patiënt zich gezien, gehoord en begrepen.

 1. Patiënt verwijzen

  Meld uw patiënt aan via Zorgdomein, fax of brief bij de desbetreffende locatie. Voor vragen, neem contact met ons op.

 2. 1e consult

  We bespreken de casuïstiek met uw patiënt en de mogelijkheden. Samen beslissen we wat de beste manier vooruit is.

 3. Revalideren bij ons

  Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om gestelde doelen te behalen.

 4. Thuis verder

  We delen onze kennis en expertise met onze revalidatiepartners in de buurt van uw patiënt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Wil je overleggen over een patiënt of vragen over een verwijzing? Wij zijn bereikbaar voor intercollegiaal overleg op 035 688 1411.

Ons team

Drs. C. de Boer
Drs. C. de Boer
Revalidatiearts volwassenen
Dr. P. Goossens
Dr. P. Goossens
Revalidatiearts
Drs. S. Meuleman
Drs. S. Meuleman
Revalidatiearts volwassenen
Drs. N. van Munster
Drs. N. van Munster
Revalidatiearts volwassenen
Drs. A. van Wisselingh
Drs. A. van Wisselingh
Revalidatiearts volwassenen
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!

Wachttijden volwassenen - revalidatie (MSR)

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 4 Almere 4 Lelystad 3
Observatie Hilversum 7 Almere 6 Lelystad 9
Poliklinische behandeling  Hilversum 3 Almere 4 Lelystad 3
Opname kliniek Hilversum 1 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 mei 2024

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
*Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt er een vragenlijst per post verstuurd. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste bezoek bij de arts. De arts kan doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie vindt er een aanmelding plaats voor poliklinische behandeling.