Oncologische revalidatie

Oncologische revalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte die een grote impact heeft op iemands leven. Dat geldt niet alleen tijdens de ziekte, maar ook in de periode erna. Wie kanker heeft (gehad), heeft vaak last van vermoeidheid, minder conditie en depressiviteit. Ook is het lastig om het dagelijks leven weer op te pakken, thuis en op het werk.

Symptomen na oncologische behandeling

Na de medische behandelingen zijn er vaak restklachten als vermoeidheid (bij meer dan 50% van de behandelde kankerpatiënten), klachten op seksueel gebied bij meer dan 50%, depressieve gevoelens bij 30 tot 50%, niet meer kunnen werken bij 30% en andere langdurige klachten bij 15%.

Verwijzing oncologische revalidatie

Het is van belang dat de diagnose, behandeling en, als een niet curatieve behandeling heeft plaatsgevonden, prognose in de verwijzing genoemd staan.

Behandeling oncologische revalidatie

Merem heeft voor (ex-)kankerpatiënten een speciale revalidatie samengesteld. In dit programma krijgen zij ondersteuning bij het herstel van kanker, het oppakken van het dagelijks leven en het omgaan met de gevolgen van de kanker. Ook helpen we de conditie en het energieniveau te verbeteren. We helpen uw patiënt met veel inzet en expertise de fase na kanker zo goed mogelijk in te vullen.

 

We werken bij Merem met een multidisciplinaire aanpak, die uniek is voor de regio. Uw patiënt wordt behandeld door onze gespecialiseerde behandelaars, elk met hun eigen discipline. Deze behandelaars hebben veel onderling contact en kunnen uw cliënt bij de fysieke en mentale gevolgen van kanker optimaal begeleiden.

 

Drie vormen groepsbehandeling

In groepsverband bieden we drie vormen van behandeling aan:

 • Fysio- en bewegingstherapie: activiteit opbouwen, vertrouwen bij bewegen verhogen, kracht en conditie verbeteren, leren omgaan met beperkingen
 • Diëtiek: informatie over voeding
 1. Fysiek in combinatie met energiemanagement, 12 weken, 2 keer per week
 • Fysio- en bewegingstherapie: activiteit opbouwen, vertrouwen bij bewegen verhogen, kracht en conditie verbeteren, leren omgaan met beperkingen
 • Diëtiek: informatie over voeding
 • Ergotherapie: belasting/belastbaarheid afstemmen, dagindeling maken, pakket van activiteiten samenstellen -mogelijk inclusief werk
 1. Psychosociaal in combinatie met sport en ontspanning, 7 weken, 1 dag per week
 • Gespreksgroep onder leiding van een psycholoog: leren omgaan met fysieke en mentale vermoeidheid, vinden van een nieuwe emotionele balans
 • Psychomotorische therapie: bewust worden van je lichaamsbeleving, leren handelen in bewegingssituaties
 • Ontspanningstherapie: vertrouwen in je lichaam vergroten, lichaamsgevoel en ontspanning verbeteren

 

We starten met een introductiebijeenkomst en sluiten de behandeling af met een eindgesprek bij de revalidatiearts.

 

Individuele behandeling

Het hangt van de specifieke klachten en de door uw cliënt gewenste hulp af welke behandelaars we inschakelen voor de behandeling. Bij oncologische revalidatie zijn dit meestal een fysio-, bewegings-, ontspannings- en/of ergotherapeut en een maatschappelijk werker en/of psycholoog. Hoelang de behandeling duurt, bepalen onze revalidatiearts en behandelteam samen met uw cliënt.

 

Locaties 

Wij helpen uw patiënt graag op onze locatie in Almere.

4 stappen revalidatie bij Merem

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we uw patiënt stap voor stap dichter bij zijn of haar doel. Bij ons voelt uw patiënt zich gezien, gehoord en begrepen.

 1. Patiënt verwijzen

  Meld uw patiënt aan via Zorgdomein, fax of brief bij de desbetreffende locatie. Voor vragen, neem contact met ons op.

 2. 1e consult

  We bespreken de casuïstiek met uw patiënt en de mogelijkheden. Samen beslissen we wat de beste manier vooruit is.

 3. Revalideren bij ons

  Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om gestelde doelen te behalen.

 4. Thuis verder

  We delen onze kennis en expertise met onze revalidatiepartners in de buurt van uw patiënt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Wil je overleggen over een patiënt of vragen over een verwijzing? Wij zijn bereikbaar voor intercollegiaal overleg op 035 688 1411.

Ons team

Drs. A. Block
Drs. A. Block
Revalidatiearts volwassenen
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!

Wachttijden volwassenen - revalidatie (MSR)

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 4 Almere 4 Lelystad 3
Observatie Hilversum 7 Almere 6 Lelystad 9
Poliklinische behandeling  Hilversum 3 Almere 4 Lelystad 3
Opname kliniek Hilversum 1 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 mei 2024

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
*Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt er een vragenlijst per post verstuurd. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste bezoek bij de arts. De arts kan doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie vindt er een aanmelding plaats voor poliklinische behandeling.