Multitrauma

Multitrauma

Als van multitrauma sprake is bij uw patiënt kan een revalidatiebehandeling geïndiceerd zijn. Te denken valt aan breuken in meerdere ledematen, traumatisch handletsel, perifeer zenuwletsel, brandwondenletsel en/of hersenletsel.

 

Welke patiënt kan bij ons terecht?

Als in het ziekenhuis de verwachting is dat een patiënt niet naar huis kan en multidisciplinaire revalidatie nodig heeft, kan de revalidatiearts in consult gevraagd worden. Samen met de betrokken therapeuten worden patiënten geïndiceerd voor óf multidisciplinaire revalidatie in het revalidatiecentrum, óf geriatrische revalidatie in het verpleeghuis, óf naar huis met poliklinische revalidatiebehandeling, óf behandeling in de eerste lijn. Daarnaast kan een patiënt verwezen worden naar de polikliniek van de revalidatiegeneeskunde.

 

Een verwijzing is niet geïndiceerd als de verwachting is dat uw patiënt door natuurlijk herstel, eventueel in combinatie met chirurgische ingrepen en fysiotherapie in de eerstelijn, zonder beperkingen zal gaan functioneren. 

Behandeling multitrauma

Samen met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld. Dit naar aanleiding van de doelen die patiënt heeft. Verschillende therapeuten kunnen zijn betrokken, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, bewegingsagoog, maatschappelijk werkende en/of psycholoog. Naast individuele therapie worden er ook groepslessen gegeven en zijn er een fitnessruimte en zwembad.

 

Mochten er hulpmiddelen, spalken of protheses nodig zijn, dan wordt patiënt geholpen in de keuze hiervan en hoe en waar dit aan te vragen/schaffen. 

Locaties 

We helpen uw patiënt graag op onze locatie in Hilversum, Almere of Lelystad. Klinische revalidatie vindt plaats op onze locatie in Hilversum.

4 stappen revalidatie bij Merem

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we uw patiënt stap voor stap dichter bij zijn of haar doel. Bij ons voelt uw patiënt zich gezien, gehoord en begrepen.

 1. Patiënt verwijzen

  Meld uw patiënt aan via Zorgdomein, fax of brief bij de desbetreffende locatie. Voor vragen, neem contact met ons op.

 2. 1e consult

  We bespreken de casuïstiek met uw patiënt en de mogelijkheden. Samen beslissen we wat de beste manier vooruit is.

 3. Revalideren bij ons

  Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om gestelde doelen te behalen.

 4. Thuis verder

  We delen onze kennis en expertise met onze revalidatiepartners in de buurt van uw patiënt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Wil je overleggen over een patiënt of vragen over een verwijzing? Wij zijn bereikbaar voor intercollegiaal overleg op 035 688 1411.

Ons team

Drs. J. Michels
Drs. J. Michels
Revalidatiearts volwassenen
Drs. N. van Munster
Drs. N. van Munster
Revalidatiearts volwassenen
Drs. T Mollee
Drs. T Mollee
Revalidatiearts volwassenen
Drs. A. van Wisselingh
Drs. A. van Wisselingh
Revalidatiearts volwassenen
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!

Wachttijden volwassenen - revalidatie (MSR)

  Hilversum Almere Lelystad
Wachtijden zijn in weken
Eerste bezoek revalidatiearts Hilversum 4 Almere 4 Lelystad 5
Observatie Hilversum 8 Almere 4 Lelystad 3
Poliklinische behandeling  Hilversum 4 Almere 4 Lelystad 2
Opname kliniek Hilversum 1 Almere n.v.t. Lelystad n.v.t.

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 juli 2024

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
*Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt er een vragenlijst per post verstuurd. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de ingevulde vragenlijst. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste bezoek bij de arts. De arts kan doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie vindt er een aanmelding plaats voor poliklinische behandeling.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen revalidatie in een revalidatiecentrum en revalidatie in een verpleeghuis?
Wat is het verschil tussen revalidatie in een revalidatiecentrum en revalidatie in een verpleeghuis?