Complex chronische longaandoeningen

Complex chronische longaandoeningen

Onder complex chronische longaandoeningen verstaan wij chronische aandoeningen van het ademhalingsstelsel, waarbij de patiënt een hoge ziektelast ervaart ondanks optimale behandeling in eerste en tweede lijn. Het omvat vaak meer dan alleen de fysiologische stoornis en is er sprake van een complexe interactie tussen de ziekte en psychosociale, persoonlijke en omgevingsfactoren. De term ‘complex chronische longaandoeningen’ betreft patiënten met zowel obstructieve, als restrictieve longaandoeningen.

 

Symptomen complex chronische longaandoeningen

Patiënten met complex chronische longaandoeningen ervaren forse beperkingen in activiteiten van het dagelijks leven als gevolg van hevige kortademigheid, hoest, vaak invaliderend vermoeidheid samengaand met angst en (ziekte gerelateerde) somberheid. Soms is er sprake van discrepantie tussen klachten en objectieve bevindingen.

Welke patiënt komt in aanmerking?

Longrevalidatiebehandeling bij Merem is gericht op patiënten met complexe chronische longaandoeningen die, ondanks optimale zorg in eerste en tweede lijn, een hoge ziektelast blijven ervaren en hun behandeldoelen niet halen. Mensen hebben last van persisterende, invaliderende kortademigheid. Soms is er een discrepantie tussen ervaren klachten en objectieve bevindingen.

 

Voldoet uw patiënt aan de volgende criteria? Dan kunt u rechtstreeks verwijzen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met een van onze longartsen voor overleg.

 

Het primaire criterium is: hoge ziektelast (bij COPD een CAT ≥18 of CCQ ≥2, bij astma hoge symptoomlast) en/ of hoge zorgconsumptie (≥ 2 exacerbaties of ≥ 1 ziekenhuisopname in het voorgaande jaar).

 

Daarnaast heeft de patiënt minimaal 3 'treatable traits' op de domeinen: Pulmonaal/ medisch, Fysiek of Psychosociaal.

 

De afbakeningscriteria die zijn gesteld voor behandeling in een kenniscentrum voor complex chronische longaandoeningen kunnen per diagnose verschillen. In het algemeen gaat het om ernstige kortademigheidsklachten, hoog medicatiegebruik, hoge zorgafhankelijkheid, gewichtsproblematiek (over- of ondergewicht), beperkte spiermassa, verminderd inspanningsvermogen en spierkracht, moeilijkheden met accepatie van en adapatie aan de ziekte of stemmingsproblematiek.

 

Middels een uitgebreid assessment brengen we de aard van de problematiek in kaart en adviseren we wat in onze visie de best passende behandeling is voor uw patiënt.

 

Contra-indicaties Longrevalidatie Merem

 • Actuele psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek.
 • Comorbiditeit die de behandeling in de weg staat, bijvoorbeeld Angina Pectoris, onvoldoende gecontroleerde hypertensie, ernstige beperkingen van het bewegingsapparaat, actuele of recent behandelde maligniteit met beperkte prognose, morbide obesitas met een gewicht > 130kg.
 • Patiënt heeft geen vaste woonplaats.
 • Patiënt is onvoldoende ADL zelfstandig*
 • Roken: Merem is rookvrij! 
  • Patiënt moet gestopt zijn met roken
  • Patiënt moet in staat zijn tijdens de revalidatie niet te roken
  • Patiënt moet bereid zijn deel te nemen aan stop-roken begeleiding

 

* Patiënten worden alleen vanuit thuis opgenomen. Voor patiënten die bedlegerig zijn of meer hulp nodig hebben dan bij wassen/douchen of aankleden, is verpleeghuis reactivatie geïndiceerd.

Behandeling complex chronische longaandoeningen

De behandeling van complex chronische longaandoeningen bij Merem voldoet aan de nationale en internationale richtlijnen die gelden voor longrevalidatie. Het behandelteam is multidisciplinair en de behandeling is interdisciplinair van opzet. Uw patiënt ervaart door het intensieve en laagdrempelige onderlinge contact van behandelaars een veilig behandelklimaat en onze setting biedt laagdrempelige en directe mogelijkheden voor diagnostiek. Het laatste is van grote toegevoegde waarde bij bijvoorbeeld onbegrepen klachten of in het inzichtelijk maken en ontwarren van de aard van de klachten.

 

Na een uitgebreid assessment indiceert het behandelteam welke behandeling het best past bij de problematiek waar de patiënt mee te maken heeft. Dat kan een behandeling bij Merem zijn, of aanbevelingen voor behandeling in eerste of tweede lijn.

Behandelmogelijkheden bij Merem

 • Klinische behandeling: uw patiënt verblijft de eerste helft van de behandeling 5 dagen per week bij Merem en in het tweede deel van de behandeling krijgt hij of zij langere weekenden ingepland om zich voor te bereiden op het ontslag en de thuissituatie.
 • Poliklinische behandeling: uw patiënt volgt het revalidatieprogramma in poliklinische setting
 • Gecombineerde klinische en poliklinische behandeling: de eerste helft van de behandeling verblijft uw patiënt 5 dagen per week bij Merem en in het tweede deel van de behandeling komt hij of zij poliklinisch naar Merem voor het vervolg van de behandeling.
 • Booster programma: een verkort behandelprogramma voor patiënten die al eerder een behandeling bij Merem hebben gehad.

 

Behandelduur is 10 weken voor alle programma’s, met uitzondering van het booster programma (8 weken) en wanneer de geïndiceerde behandelmodules onmogelijk in 10 weken gepland kunnen worden (max 12 weken).

Locatie

Wij helpen uw patiënt met complex chronische longaandoening graag op onze locatie in Hilversum.

4 stappen revalidatie bij Merem

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we uw patiënt stap voor stap dichter bij zijn of haar doel. Bij ons voelt uw patiënt zich gezien, gehoord en begrepen.

 1. Patiënt verwijzen

  Meld uw patiënt aan via fax, brief bij de desbetreffende locatie of ons online verwijsformulier. Voor vragen, neem contact met ons op.

 2. 1e consult

  We bespreken de casuïstiek met uw patiënt en de mogelijkheden. Samen beslissen we wat de beste manier vooruit is.

 3. Revalideren bij ons

  Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om gestelde doelen te behalen.

 4. Thuis verder

  We delen onze kennis en expertise met onze revalidatiepartners in de buurt van uw patiënt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Wil je overleggen over een patiënt of vragen over een verwijzing? Wij zijn bereikbaar voor intercollegiaal overleg op 035 688 1411.

Ons team

Drs. I. Kok
Drs. I. Kok
Longarts
Dr. N. Morelli
Dr. N. Morelli
Longarts
Drs. E. bij de Vaate
Drs. E. bij de Vaate
Longarts
Drs. D. de Vries
Drs. D. de Vries
Longarts
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!
Patiënten waarderen ons met een 9,2 op Zorgkaart Nederland!

Wachttijden complex chronische longaandoeningen volwassenen

 

 

  Hilversum
Wachtijden zijn in weken
Intake bij longarts

Hilversum 

3-4 weken

Klinische behandeling

Hilversum 

3-6 weken

Poliklinische behandeling

Hilversum 

3-6 weken

 

Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 juni 2024.