Lorena vertelt over opname Merem

Op 7 augustus 2017 begon mijn avontuur in Heideheuvel, nu officieel Merem genaamd. Enkele weken daarvoor had ik al een korte observaties periode ondergaan, ik wist dus al een beetje wat mij te wachten stond.

 

Bij opname kreeg ik een map vol met informatie, een werkmap die ik moest vullen tijdens de sessies in Heideheuvel. Dit bestond uit mijn persoonlijke plan zoals bijvoorbeeld een evaluatie van de deze observatiedagen. Daar is uiteindelijk een behandelplan van gemaakt welke bekend is bij de behandelaars. Mijn behandelplan was verdeeld over verschillende categorieën zoals; aandachtsgebieden, aanvullende modules (buitensport en dergelijke) en disciplines, dat houdt bijvoorbeeld in; herkennen van dyspneu-management en een goed voorbeeld daarvan is benauwdheid, gewicht, voeding en oefen en fysiotherapie. 

 

Dagelijks volg je een dagplanning die bestond uit bijvoorbeeld; fysiotherapie, zwemmen en ergotherapie. Ook was je ‘verplicht’ om een hobby/bezigheid te zoeken. Je kon kiezen uit verschillende activiteiten. Ik koos hiervoor fotografie en ik heb hier zoveel plezier van dat ik dit heb voortgezet en dus nog steeds doe. De bedoeling van een activiteit is dat je even vergeet dat je ziek bent. Iedereen had tijdens de opname in Heideheuvel een agoog, dit kan je zien als een soort mentor. Er werd voldoende rekening gehouden met mijn individuele energieniveau en daardoor werd het dagprogramma zeer persoonlijk omdat niet iedereen hetzelfde energieniveau heeft. 

 

Dat van mij was zeer laag. Ook werd verwacht dat je aan verschillende cursussen meedeed zoals dag- en werkplanning, zelfmanagement en communicatie. Enkele keren per week zag ik mijn arts en verpleegkundige en daar werd besproken hoe het met mijn medicatie ging, wat er beter kon en werden er standaard onderzoeken gedaan zoals longen luisteren en longfunctietesten. 

 

Mijn doel voor de afronding van mijn revalidatie was 60 minuten lopen, 30 minuten fietsen, 30 minuten gewoon kunnen staan (dit kon vroeger niet), punt 2; ik wilde mijn energie beter kunnen verdelen over een hele dag zodat dit niet in een keer verbruikt werd (lepeltheorie). Punt 3; meer leren weten over mijn ziektebeeld en een manier vinden hoe ik er op de juiste manier mee om kan gaan. Vooral van punt 3 heb ik uiteindelijk heel veel van geleerd. Merem is een geschikte revalidatie als de eerste en tweedelijnszorg niet meer zoveel voor je kunnen betekenen, omdat je situatie te complex aan het worden is.

 

Bron:

https://nederland-davos.nl/fotoalbum/lorenaverteldoveropnamemerem/