Semiklinische behandeling / kinderen

Naast poliklinische revalidatiebehandeling is het ook mogelijk dat het kind/de jongere semi-klinisch wordt behandeld. Hierbij volgt het kind/de jongere overdag, gedurende een aantal afgesproken volledige dagen, een intensief programma, bestaande uit behandelingen en begeleiding tussen de behandelingen door.

 

Behandelvorm

Deze therapieën zijn zowel individueel (fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, soms logopedie) als met de groep kinderen die ook in semi-klinische behandeling zijn. Voorbeelden van groepsbehandelingen zijn bijvoorbeeld fitness en zwemmen. Kinderen/jongeren worden gedurende de dag begeleidt door verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers die coachen en ook begeleiden bij bijv. huiswerk maken en zelfstandig oefenen. Ouders worden wekelijks begeleidt door o.a. de maatschappelijk werkende, en maken actief deel uit van de behandeling.

 

's Avonds en 's nachts is het kind/de jongere dan thuis. Op de kinderafdeling is er voor deze kinderen en jongeren een huiskamer waar ze tussen de behandelingen door kunnen verblijven. Hier is ruimte voor het oefenen van de in de behandelingen geleerde vaardigheden, het maken van huiswerk, ontspanning, spontane (groeps)gesprekken en vrijetijdsbesteding. Ook kan in de huiskamer bezoek ontvangen worden. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om te rusten.

 

Semi-klinische behandeling kan goed zijn voor kinderen/jongeren met niet aangeboren hersenletsel, langdurige pijnklachten, post-oncologie, acute verergering van ernstige spierziekten of multi-trauma. Het is wel belangrijk dat kinderen en jongeren in een groep kunnen functioneren, aangezien er veel activiteiten en interactie in een groep plaatsvinden.