Therapeutische peutergroep / poliklinische revalidatie voor kinderen

De meeste kinderen en jongeren die bij Merem revalideren worden poliklinisch behandeld. Zij komen dan één of meerdere keren per week naar een locatie van Merem. We streven er altijd naar om kinderen en jongeren zoveel en dichtbij mogelijk van huis te laten revalideren.

Therapeutische peutergroep

De therapeutische peutergroep (ook wel TPG) is bedoeld voor kinderen van anderhalf tot vier jaar met een motorische beperking. Daarnaast hebben zij veelal problemen op andere ontwikkelingsgebieden, zoals op gebied van spraak, taal, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook komt eetproblematiek of een zintuiglijke beperking voor.  Een groep bestaat uit maximaal zeven kinderen. Binnen de therapeutische peutergroep werken de teamleden interdisciplinair en krijgen kinderen individuele-, en groepsbehandelingen waarbij het geleerde spelenderwijs in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.

Naast de activiteitentherapeuten is een vaste fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog, maatschappelijk werker en revalidatiearts aanwezig om uw kind te behandelen. We stellen samen een individueel behandelplan op en kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van de kinderen. U als ouder en het gezin zijn een belangrijke schakel in het revalidatieproces en u wordt daarin nauw betrokken.

 


Een verwijzing naar de therapeutische peutergroep

Als u denkt dat uw kind zich verder kan ontwikkelen door een behandeling in één van onze therapeutische peutergroepen, dan heeft u een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De revalidatiearts en de teamleden onderzoeken uw kind vervolgens gezamenlijk, waarna zij inschatten of de therapeutische peutergroep passend is voor uw kind. Daarna volgt uitgebreide informatie en rondleiding.

De Kleine Prins

Leerlingen van De Kleine Prins of College De Kleine Prins, gevestigd op het terrein van Merem in Hilversum, kunnen op indicatie van de revalidatiearts worden behandeld bij Merem. De school en Merem zijn gevestigd in één gebouw, waardoor er optimale afstemming plaatsvindt tussen behandelaren, kinderen/jongeren, ouders en leraren. Zo werken we nauw samen aan de beste vorm van revalideren tijdens schooltijden.

 

Meer informatie

Bekijk de folder over de therapeutische peutergroep