Huisregels

Om jouw verblijf bij Merem voor een ieder zo plezierig mogelijk te maken, hebben wij een aantal omgangsregels en huisregels opgesteld. We vragen je deze regels te lezen en na te leven. 

Huisregels

Omgangsregels:

  • Respect voor elkaar, elkaars eigendommen en (culturele) achtergrond; geen agressief gedrag.
  • Respect voor behoefte aan privacy en rust.
  • Als er zich problemen of conflicten voordoen in de omgang met elkaar waar je samen niet uitkomt, kun je een beroep doen op jouw zorgcoördinator. De zorgcoördinator/agoog kan advies geven en zo nodig bemiddelen.

Huisregels:

  • Aandacht voor jouw omgeving  Houd rekening met jouw medepatiënten, geluidsoverlast wordt niet gewaardeerd. Bij het gebruikmaken van een ruimte verzoeken wij je deze netjes achter te laten en wij vragen jouw aandacht voor het schoonhouden van het terrein; deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken).
  • Alcohol Tijdens jouw verblijf/behandeling bij Merem is het niet toegestaan om alcoholische dranken te gebruiken. Ook niet tijdens verjaardagen of afscheidsfeestjes.
  • Gebruik afdelingskeuken Koken op de afdelingskeukens is niet toegestaan. In verband met hygiënevoorschriften is het niet toegestaan om eigen maaltijden mee te nemen.
  • Hygiëne (Astma- en COPD-)patiënten zijn vaak gevoelig voor infecties. Daarom is het noodzakelijk om bepaalde hygiëneregels in acht te nemen, voornamelijk rond de maaltijden. Dus altijd jouw handen wassen voor de maaltijd, en gebruikmaken van het aanwezige (opschep-)bestek. Op diverse plaatsen is info opgehangen met regels omtrent (hoest)hygiëne. Neem deze regels a.u.b. in acht.
  • Parfum Veel mensen met astma of COPD zijn overgevoelig voor ‘luchtjes’. Zij kunnen erg benauwd worden van geparfumeerde verzorgingsproducten. Wij verzoeken je deze niet te gebruiken.
  • Rookvrije omgeving Merem stimuleert een gezonde leef- en werkomgeving, daarom is het gehele terrein van Merem volledig rookvrij. Dit geldt voor al onze vestigingen. In de ziekenhuizen van Almere en Lelystad, waar Merem ook revalidatieafdelingen heeft, zijn er soms faciliteiten van de ziekenhuizen aanwezig waar nog wel gerookt kan worden. Bezoekers van onze locatie in hilversum die willen roken worden verzocht dit niet bij de poort te doen wegens overlast voor de buurt en patiëntenverkeer. Tevens verzoeken wij dat je kleding niet naar rook mag ruiken, ook hiervan kunnen patiënten hinder ondervinden.
  • Rijgedrag In de gebouwen  van Merem dien je met jouw vervoersmiddel stapvoets te rijden en op het terrein met gematigde snelheid. Rijden is uitsluitend toegestaan op de verharde wegen.