Revalideren in én met de kliniek van Merem

Deze maand in REACTIE!, het tijdschrift van de Astmavereniging Nederland en Davos, een mooi artikel en interview met onze longarts Eline bij de Vaate over de behandeling voor mensen met een chronische longaandoening bij Merem. Hoe ziet het behandeltraject eruit en wie komen er in aanmerking voor een revalidatietraject.

 

Revalidatie in de kliniek van Merem in Hilversum is net als in andere centra voor mensen met longaandoeningen intensief. Ook hier is er een multidisciplinair team aanwezig voor ondersteuning. Wanneer de omstandigheden het toelaten, kan een deel van het revalidatietraject ook deels weer thuis plaatsvinden.

Onder de paraplu van de instelling vallen kin- derrevalidatie, revalidatie van volwassenen en kindergeneeskunde (obesitas, diabetes en astma). Een van de afdelingen van Merem is het kenniscentrum voor complex chronische longaandoeningen. Daarmee is Merem een van de vijf centra op dit gebied die Nederland rijk is. Velen kennen het onderdeel longrevalidatie nog onder de naam Heideheuvel. Heideheuvel is van oudsher een kuuroord en astmakliniek en dat is nog steeds merkbaar

Naar verhouding worden bij Merem meer mensen met astma behandeld dan bij andere longcentra, laat longarts Eline bij de Vaate weten. De verhouding COPD/ astma is ongeveer 70/30. “Je komt dus zeker ook ‘lotgenoten’ tegen. Mensen die er verblijven geven aan dat dit heel fijn is, omdat ze onderling herkenning hebben en ook van elkaar kunnen leren.”

Bij complex chronische longaandoeningen heeft iemand een chronische longziekte. Dat kan een moeilijk behandelbaar en ongecontroleerd astma zijn. Bij Merem worden ook mensen behandeld met andere longziekten zoals COPD, longemfyseem, longfibrose of pulmonale hypertensie. “Maar ook mensen bij wie de borstholte klein is, door vergroeiingen of eerdere behandelingen, wat het ademhalen kan belemmeren.”


Lees het artikel verder

Bron: Reactie Magazine VND