Informatie Therapeutische Peutergroepen

De Therapeutische Peutergroepen (TPG) zijn na de zomersluiting weer open gegaan op 10 augustus 2020, waarbij de volgende aangepaste spelregels gelden. Wij verzoeken u deze goed door te lezen.

TPG

De TPG zal open zijn op de voor u gebruikelijke dagen. Op deze dagen kunt u uw kind brengen tussen 8:45 en 08:55 uur. U kunt uw kind op de voor u gebruikelijke tijd ophalen.

Wat te doen bij hoesten, kortademigheid verkoudheid, griep of koorts?
Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid en/of een reeds bestaande hoest met bekende oorzaak (b.v. astmatische hoest) zonder koorts mogen naar de TPG komen, behalve als zij in contact zijn geweest of een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 passen (zoals benauwdheid, nieuwe hoest of koorts) moeten thuisblijven.

Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Dit ter bescherming van andere patiënten en ons personeel. U moet dan de opvang bij de TPG afzeggen op de gebruikelijke wijze (zowel afzeggen bij de planning als bij de groep). Mocht uw kind in de loop van de dag last krijgen van hoesten, kortademigheid, verkoudheid, griep of koorts zal de Activiteiten Therapeut (AT) van de groep contact met u opnemen om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen.

Zie 'Beslisboom kinderen 0 t/m 6 jaar oud' en zie 'Beslisboom kinderen 7 t/m 12 jaar oud'

Begeleiding

Bij het brengen of halen van uw kind is één begeleider toegestaan. Deze begeleider mag geen last hebben van hoesten, kortademigheid, verkoudheid, griep of koorts.

Het is toegestaan om broertjes of zusjes tot 6 jaar oud mee te nemen. Bij voorkeur wachten broertjes of zusjes buiten de groep. Het is niet toegestaan broertjes of zusjes ouder dan 6 jaar mee te nemen.

De begeleiders mogen wel in de  groep komen, maar apart (begeleider van kind B moet wachten op begeleider van kind A) en niet met z’n tweeën tegelijk in de groep zijn. Begeleider zet kind in de stoel, geeft korte overdracht aan AT, zegt gedag en gaat weg.

Bij ophalen zal 1 AT met 1 kind (al dan niet in de stoel) tegelijk  naar de deur komen. AT geeft korte overdracht. Begeleiders zorgen onderling voor 1,5 meter afstand.

Het brengen en halen van kinderen in Hilversum zal via de gang of via de tuin gaan. De kinderen van de Krokodil worden gebracht en gehaald via de tuindeur. De kinderen van de Pinguïn worden gebracht via de tuindeur en gehaald via de gangdeur.

De kinderen van de Kangoeroe en Giraffe worden gebracht en gehaald via de gangdeur.

Het brengen en halen van kinderen van de Panda en IJsbeer in Almere zal via de tuindeur gaan.

Wij verzoeken u bij het brengen en halen uw handen en die van uw kinderen te desinfecteren.

Overdracht

We vragen u zoveel als mogelijk de overdracht via schrift te doen. Wanneer dit niet mogelijk is graag mailen naar de betreffende AT. Diegene zal dan telefonisch contact opnemen op een moment dat dat mogelijk is.

Afstand

Op alle momenten: houdt 1,5 meter afstand, van zowel de AT als van de andere ouders/kinderen.

Taxi

Mocht uw kind met de taxi komen dan het verzoek om de chauffeur te informeren over de regels m.b.t. halen en brengen. Daarbij het verzoek dat de chauffeur een buggy gebruikt (wanneer uw kind niet zelfstandig loopt). Dit ivm overnemen van uw kind.

Sluitingsdagen

De sluitingsdagen van de TPG blijven gehandhaafd.

Gebruik PBM

Het zou kunnen gebeuren dat een AT tijdens het werk gebruik moet maken van Persoonlijk Beschermings Middelen (PBM). Het zal dan gaan om een mondkapje en handschoenen. Dit ivm het protocol van Merem dat geldt voor medewerkers en huisgenoten van medewerkers.

Sluiting groepen

Het is denkbaar dat bij teveel zieke medewerkers een groep zal moeten sluiten. Dit proberen we natuurlijk te voorkomen d.m.v. inzet van inval medewerkers en gebruik van PBM. Wanneer een groep moet sluiten proberen we dit zo tijdig mogelijk te communiceren.

 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de AT van de groep van uw kind, of via ons informatienummer: 085 – 007 84 50.