Informatie Therapeutische Peutergroepen

Op 11 mei zullen ook de Therapeutische Peutergroepen weer open gaan. Hierbij is het uitgangspunt dat we in eerste instantie de opvang bieden en de behandeling door activiteiten therapeuten. De behandelingen door andere therapeuten zullen vooralsnog gegeven worden in een combinatie  van deels digitaal / telefonisch en deels therapie in aanwezigheid therapeut. Hierbij zal per kind gekeken worden waar de doelen liggen. Dit doen we om een veilige start mogelijk te maken voor zowel de kinderen als de therapeuten. Dit zal regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden.

In deze nieuwe situatie gelden de volgende spelregels. Wij verzoeken u deze goed door te lezen.

TPG
De TPG zal open zijn op de voor u gebruikelijke dagen. Op deze dagen kunt u uw kind brengen tussen 8:45 en 08:55 uur. U kunt uw kind op de voor u gebruikelijke tijd ophalen.

Wat te doen bij hoesten, kortademigheid verkoudheid, griep of koorts?
Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid zonder koorts mogen naar Merem toekomen, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19. Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 passen (zoals benauwdheid, hoesten of koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Dit ter bescherming van andere patiënten en ons personeel. U moet dan de opvang bij de TPG afzeggen op de gebruikelijke wijze (zowel afzeggen bij de planning als bij de groep). Mocht uw kind in de loop van de dag last krijgen van hoest, kortademig, verkouden, griep of koorts zullen we contact met u opnemen om uw kind direct op te komen halen.

Begeleiding
Bij het brengen of halen van uw kind is één begeleider toegestaan. Deze begeleider mag geen last hebben van hoest, kortademig, verkouden, griep of koorts. Het is vanaf heden weer toegestaan om broertjes of zusjes mee te nemen. De begeleiders mogen wel in de  groep komen, maar apart (begeleider van kind A, moet wachten op begeleider van kind B) en niet met z’n tweeën tegelijk in de groep zijn. Begeleider zet kind in de stoel. Korte overdracht, gedag zeggen en weg gaan. Bij ophalen zal 1 AT met 1 kind (al dan niet in de stoel) tegelijk naar de deur komen. Korte overdracht, gedag zeggen en weg gaan. Het brengen en halen van uw kind zal via de gang of via de tuin gaan. De kinderen van het voorste lokaal (Krokodil en Pinguïn) worden gebracht en gehaald via de tuindeur. De kinderen van het achterste lokaal (Kangoeroe en Giraffe) worden gebracht en gehaald via de gangdeur.

Overdracht
We vragen u zoveel als mogelijk de overdracht via schrift te doen. Wanneer dit niet mogelijk is graag mailen naar de betreffende activiteiten therapeut. Diegene zal dan telefonisch contact opnemen op een moment dat dat mogelijk is.

Afstand
Op alle momenten: houdt 1,5 meter afstand, van zowel de AT’ers als van de andere ouders/kinderen.

Therapie
Een klein deel van de therapie kan geboden worden in aanwezigheid van de therapeut; de overige behandeling zal op afstand worden geboden / (beeld) bellen, zoals u afgelopen periode gewend bent.

Taxi
Mocht uw kind met de taxi komen dan het verzoek om de chauffeur te informeren over de regels m.b.t. halen en brengen. Daarbij het verzoek dat chauffeur een buggy gebruikt (wanneer uw kind niet zelfstandig loopt). Dit ivm overnemen van uw kind.

Scholing 12 mei
De scholing zoals al eerder gemeld blijft staan. Kinderen van de Pinguïn worden 12:30 uur opgehaald. 

Sluitingsdagen
De sluitingsdagen van de Therapeutische Peutergroepen blijven gehandhaafd.

Gebruik maken
Wanneer u geen gebruik gaat maken van de TPG wilt u dit dan per mail laten weten aan lmeijer@merem.nl