Dubbelportret van twee maatschappelijk werkers: Gerdi Kampjes en Ans Mellink

Vandaag zetten we op de ‘Dag van de maatschappelijk werker’ graag twee van onze professionals in het zonnetje: Gerdi Kampjes en Ans Mellink. Ze brengen elk hun eigen ervaringen en expertise mee, maar delen een gezamenlijke gedrevenheid om het verschil te maken in het leven van mensen die het nodig hebben. Bij Merem Medische Revalidatie zijn ze onderdeel van een team van 16 maatschappelijk werkers. Maak kennis met Gerdi, zij zet zich in voor volwassen revalidanten in de vestiging van Merem in het Flevoziekenhuis in Almere, en Ans, die zich richt op het ondersteunen van ouders en families in onze vestiging in Hilversum.


Bruggenbouwers

Als maatschappelijk werker houdt Gerdi zich vooral bezig met de verbinding tussen patiënt, familie/omgeving van patiënt het behandelteam bij Merem. Bij haar staat vooral de leefsituatie van volwassenen centraal, waarbij het leven soms plotseling tot stilstand komt door een ongeval of ziekte, terwijl de wereld om hen heen gewoon doorgaat. Hier komt Gerdi's talent als bruggenbouwer naar voren. Ze helpt patiënten en hun families om een realistische kijk te krijgen op de situatie en ondersteunt bij praktische zaken, zoals wet- en regelgeving. Ans, die naast maatschappelijker werker ook consulent seksuele gezondheid/ seksuoloog is: “We maken ook gevoelige onderwerpen als seksualiteit bespreekbaar, passend bij de situatie. Dit onderwerp komt niet alleen aan bod bij volwassenen, maar ook bij opgroeiende kinderen en jongeren.”

Aan de andere kant van het spectrum staat Ans, die met ouders en familie van kinderen werkt in een omgeving waar de psychische gesteldheid en de lichamelijke gezondheid nauw met elkaar verbonden zijn. Zij komt in actie om kinderen en hun families te begeleiden door de uitdagende revalidatiereis. Haar rol strekt zich verder uit dan alleen praktische zaken; ze helpt kinderen en hun families om te gaan met bijvoorbeeld progressieve ziekten of erfelijke aandoeningen. “Deze gezinnen worden geconfronteerd met zoveel uitdagingen. Ik bereid ze voor op komende veranderingen en soms ook op een naderend einde. Daarnaast bied ik psycho-educatie om meer inzicht te krijgen in de situatie waarin ze zich bevinden.”

Ondersteuning tijdens revalidatie
Het verschil in aanpak tussen het werken met kinderen en volwassenen wordt duidelijk wanneer we kijken naar de ondersteuning tijdens en soms ook nog na het revalidatieproces. Terwijl Gerdi volwassen patiënten begeleidt via ingeplande sessies en in samenwerking met wijkteams in de directe omgeving van de patiënt, gaat Ans soms op eigen initiatief langs bij families. Gemotiveerd vertelt Ans: “Vanuit mijn ervaring weet ik dat de behoefte aan ondersteuning zich niet altijd houdt aan een schema. Wanneer ik al enige tijd geen contact met een gezin heb gehad, ga ik proactief te werk. Vaak blijkt dan dat er wel degelijk behoefte is aan ondersteuning. Samen pakken we dat dan weer op.”

Gehoord en gezien worden
Ongeacht of Ans en Gerdi met volwassenen of kinderen werken, één ding staat centraal: patiënten en hun families willen én moeten gehoord en gezien worden. Gerdi benadrukt: “Elke patiënt is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal, met eigen emoties en (soms verstrekkende) maatschappelijke gevolgen. Als maatschappelijk werkers kunnen we de patiënt ondersteunen in het vinden van een nieuwe balans zowel op mentaal als praktisch gebied en daarnaast ook binnen het gezinsleven. Wat wij vaak zien is dat dynamieken in relaties/het gezin veranderen waardoor er zowel bij de patiënt als in het gezin een nieuwe balans moet ontstaan. Hierover gaan wij in gesprek met het gezin.” Voor Gerdi en Ans is dit de essentie van hun werk, waarbij eerlijke en transparante communicatie en een flinke dosis humor van groot belang zijn. Gerdi voegt hieraan toe: “Het is verbazingwekkend hoe een goed geplaatste grap het revalidatieproces kan verlichten. Soms is een lach echt de beste therapie!"

Het verschil kunnen maken
Bij Merem vervult de maatschappelijk werker zowel klinisch als poliklinisch een belangrijke rol in het revalidatietraject. Voor een groot deel van de patiënten is het heel belangrijk om de verbinding met de wereld om hen heen in het revalidatietraject te betrekken. Alle informatie en datgene wat is geleerd tijdens de revalidatie kan dan ook in de thuissituatie toegepast worden. Op die manier ontstaat er begrip voor elkaar binnen een gezin.

Gerdi en Ans realiseren zich dat hun werk niet altijd makkelijk is, maar ze vinden steun bij elkaar en bij hun collega’s uit het multidisciplinaire team. Ans vertelt: “We zijn vaak zo intensief betrokken bij het revalidatieproces dat je een band met elkaar opbouwt. Soms komt het voor dat ook wij een traantje moeten laten, hoor! Het helpt om dan nog even je verhaal te kunnen doen bij een collega.” Samen beamen Ans en Gerdi: “Het zijn precies deze momenten die ons werk zo bijzonder maken, omdat we weten dat we elke dag een verschil kunnen maken in het leven van een ander!”