Behandelvormen volwassenen

Revalideren bij Merem is meer dan herstellen, het is topsport en in veel gevallen ‘life changing’. Chronische en acute aandoeningen hebben zowel lichamelijk, sociaal als geestelijk grote gevolgen. Het is mogelijk dat uw patiënt ondanks optimale zorg, klachten blijft houden die hem/haar beperken in het dagelijks leven.

Behandelvormen volwassenen

Behandelingen

Patiënten zijn bij Merem de belangrijkste schakel in het interdisciplinaire team en werken samen met alle expertises aan één, persoonlijk behandelplan voor de specifieke vooruitgang van uw patiënt. De stem van uw patiënt is degene waar wij naar luisteren en blijft doorslaggevend, zelfs als praten (nog) lastig is. Wij staan voor uw patiënt klaar, denken in mogelijkheden, creëren oplossingen, geven nooit op en doen er alles aan om het doel te halen.

Na de aanmelding bij Merem, bekijken we – samen met uw patiënt – welke behandeling het beste past. Uw patiënt heeft diverse gesprekken met een (revalidatie)arts, vaak ook met andere behandelaren, om zo tot een persoonlijk behandelplan te komen. Dit kan een poliklinische- of klinische behandeling zijn bij Merem, maar ook een behandeling in de eerste lijn of bij een ander behandelcentrum. Voorop staat dat wij uw patiënt altijd vooruit helpen.

Poliklinisch

We streven ernaar patiënten zo veel mogelijk poliklinisch te behandelen. Uit ervaring weten we dat de thuisomgeving een positieve invloed kan hebben op de revalidatie van uw patiënt. Waar mogelijk blijft uw patiënt dus thuis wonen om van daar uit één of meerdere keren per week voor therapie naar een van onze vestigingen te komen.

Tijdens poliklinische revalidatie trainen we bijvoorbeeld het lichaam, leren we vaardigheden rondom het gebruik van hulpmiddelen, inzicht krijgen in handelen, conditie en mogelijkheden en bieden we ondersteuning bij het accepteren van de situatie. Uw patiënt komt onder begeleiding van een interdisciplinair team, waarbij zijn/haar stem leidend is, en waarmee samengewerkt wordt aan doelen. Dit team bestaat uit; een revalidatiearts, fysio- en/of ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werkende, psycholoog, agoog en/of een verpleegkundige. Dit team wordt altijd persoonlijk per patiënt samengesteld, op basis van de doelen die er zijn.

Aan sommige poliklinische revalidatie programma’s kan een klinische observatieperiode vooraf gaan, waarin er goed gekeken kan worden naar de persoonlijke situatie van uw patiënt. Met name voor complex chronische longaandoeningen is dit vaak van toepassing.

Poliklinisch revalideren bestaat uit een aantal fasen;

1. Patiënt verwijzen

Meld uw patiënt aan via Zorgdomein, fax of brief bij de desbetreffende locatie. Voor vragen, neem contact met ons op.

2. 1e consult

We bespreken de casuïstiek met uw patiënt en de mogelijkheden. Samen beslissen we wat de beste manier vooruit is.

3. Revalideren bij ons

Met een persoonlijk zorgplan, opgesteld samen met een team van specialisten. Alles om gestelde doelen te behalen.

4. Thuis verder

We delen onze kennis en expertise met onze revalidatiepartners in de buurt van uw patiënt en zorgen zo voor een soepele overgang naar huis.

Klinisch

Soms is een intensieve vorm van revalideren noodzakelijk voor herstel. Dit kan voorkomen na een acute aandoening (denk hierbij aan een beroerte), of een langdurige aandoening waar intensieve aandacht voor nodig is. Uw patiënt heeft dan 24 uur per dag zorg nodig en wordt opgenomen op onze zorgcampus in Hilversum. Dit noemen we klinische revalidatie.

Tijdens klinische revalidatie verblijven patiënten tijdelijk op onze zorgcampus. Dit verblijf proberen we zo aangenaam mogelijk te maken, middels éénpersoons kamers, een eigen badkamer, gratis wifi, veel faciliteiten ter ontspanning en ruimte voor de omgeving van de patiënt, die ook meer dan welkom zijn op de campus. Doordeweeks volgt uw patiënt overdag een intensief en persoonlijk behandelprogramma, wat in het teken staat van fysiotherapie, sport, ergotherapie, logopedie en gesprekken met een psycholoog of maatschappelijk werker. De maaltijden worden genuttigd, waar mogelijk, altijd met mede-patiënten in de gezellige woonkamers die we op de diverse afdelingen hebben. Ook in de avonduren kan hier worden ontspannen, maar kan men zich ook rustig terug trekken op een eigen kamer. In de weekenden gaat de patiënt, als dat mogelijk is, naar huis. Wij geloven dat de combinatie tussen revalideren op een van onze vestigingen in combinatie met thuis waar alles in de praktijk gebracht kan worden, essentieel is voor vooruitgang.

Met een interdisciplinair team wordt er intensief samengewerkt om persoonlijke doelen te behalen. De stem van uw patiënt is degene waar wij naar luisteren en blijft doorslaggevend, zelfs als praten (nog) lastig is. Omdat we korte lijnen hebben en er veel contact is tussen uw patiënt, zijn/haar familie en het team, weten we wat er bij uw patiënt speelt en kunnen we snel anticiperen op verbeteringen in het behandelplan.