Coronabeleid

 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of koorts? Blijf thuis en bel: 085 – 007 84 50.
 • Heeft u een huisgenoot met koorts? Blijf thuis en bel ons op hetzelfde telefoonnummer.
 • Bent u onlangs in een gebied geweest wat tijdens uw verblijf door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gekenmerkt als oranje of rood? Blijf thuis en bel: 085 – 007 84 50. Kijk voor de actuele reisadviezen op http://www.nederlandwereldwijd.nl/
 • Bij het betreden van een gebouw van Merem wordt u verzocht uw handen (en eventueel die van uw kind) te wassen en/of te desinfecteren. De faciliteiten zijn hier voor aanwezig.
 • Bij entree verzoeken wij u om u altijd eerst te melden bij de receptie van uw locatie. Zij vragen u naar uw actuele gezondheidssituatie. Uw behandelaar of arts zal bij aanvang van de afspraak ook vragen naar uw gezondheidssituatie.
  Voor twee locaties in Hilversum gelden afwijkende afspraken:
  • Plataan, Boomhut
   Alle (poli)klinische patiënten (en/of bezoek) die behandeling hebben in de Plataan of de Boomhut melden zich vooraf bij de receptie bij de D-ingang van de Plataan.
  • Eik, Kastanje, Linde
   Alle (poli)klinische patiënten (en/of bezoek) die behandeling hebben in de Eik, Kastanje of Linde melden zich vooraf bij de receptie van de hoofdingang in gebouw de Kastanje (gebouw A). Daarna kunt u naar uw behandellocatie lopen.
Coronabeleid

Informatie Therapeutische Peutergroepen

Op 10 augustus zijn ook de Therapeutische Peutergroepen weer open gegaan na de zomersluiting.

Bekijk de spelregels

Bezoekregeling de Schakel

Voor bezoekers geldt: maximaal twee personen per dag. Dit betreft eerstegraads familieleden: partner, broers en zussen, ouders en eigen kinderen. Ook huisgenoten zijn welkom. Kinderen tellen ook als 1 persoon! Bezoek kan binnen komen bij de ambulance ingang van de Kastanje. Meldt u zich eerst bij de gastvrouw voor u verder loopt. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij vertrek, schud geen handen en houd de 1.5m in acht. We vragen u direct door te lopen naar de kamer en niet te blijven staan in de gangen.

De bezoektijden:
Maandag t/m vrijdag van 19.00-20.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen van 15.00-17.00 uur. 

Bezoekregeling de Plataan (D1 en D2 MSR)

Voor bezoekers geldt: maximaal twee bezoekers per dag per patiënt zijn welkom, uitzonderingen zijn alleen op indicatie van het behandelteam mogelijk.

Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie van de Plataan, ingang DE. Wij vragen u om daarna direct door te lopen naar de kamer van de patiënt en niet te blijven staan in de gangen. Wij verzoeken het bezoek om het contact ook op andere manieren vorm te geven, bijvoorbeeld met behulp van videobellen of via WhatsApp. De verpleging kan de patiënt hierbij helpen.

De bezoektijden:
Maandag t/m vrijdag van 19.00u tot 21.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen van 14.00-17.00 uur. 

Gewijzigde richtlijn voor kinderen 0-6 jaar

Naar aanleiding van de gewijzigde richtlijn van het RIVM voor kinderen van 0-6 jaar heeft Merem het meest recente advies van het RIVM overgenomen. De richtlijnen zijn als volgt:

 • Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid zonder koorts mogen naar Merem toekomen, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.
 • Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 passen (zoals benauwdheid, hoesten of koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.
Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons op 085 – 007 84 50, dan helpen wij u graag verder.

Update 2 juni: herstart reguliere zorg complex chronische longaandoeningen

We streven er naar om per 1 juli de reguliere zorg complex chronische longaandoeningen weer te herstarten. Om dit zo veilig mogelijk te doen, zullen we gefaseerd opstarten. We nemen persoonlijk contact op met die mensen die:

 • Hun behandeling in maart hebben moeten afbreken
 • Die voor intake zijn geweest en nog voor observatie zouden komen
 • Die intake en observatie hebben afgerond en een indicatie voor behandeling bij Merem hebben

Patiënten die gepland waren voor intake en observatie, maar wat door COVID19 niet door kon gaan zullen een brief ontvangen met informatie aangaande het traject.

Omdat we vanwege de corona-maatregelen niet kunnen opstarten op volledige capaciteit zullen wachttijden helaas langer zijn dan voorheen. Hoe lang dit uiteindelijk zal gaan duren is afhankelijk van het toekomstig beloop van de pandemie. De revalidatie van COVID-19 patiënten bij Merem gaat gewoon door met een capaciteit van maximaal 8 patiënten. Dit zijn patiënten die niet meer besmettelijk zijn, waardoor dit geen infectierisico oplevert voor onze reguliere patiënten.

Update 2 juni: klinische kindergeneeskunde

Wij zijn weer open voor klinische diagnostiek en observatie voor kinderen. In verband met de maatregelen rondom COVID-19 is de opnamecapaciteit vooralsnog wat beperkter dan u van ons gewend bent. Indicatiegesprekken kunnen wel gewoon plaatsvinden. Tot nader order is ten gevolge van de Corona-maatregelen geen inschatting te geven van de wachttijd.