Behandelvormen kinderen & jongeren

Merem biedt revalidatie aan kinderen en jongeren die in het dagelijks leven de gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening. Ook jongeren die beperkingen ondervinden door pijn in het houdings- en bewegingsapparaat of door langdurige vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak, kunnen revalideren bij Merem. Daarnaast behandelen we ook kinderen en jongeren met een algemene ontwikkelingsachterstand.

Behandelvormen kinderen & jongeren

Behandelingen

Kinderen hebben te maken hebben met een beperking of een ziekte en de gevolgen daarvan in het dagelijkse leven. Voor ieder kind is dit anders. Daarom kunnen lichamelijke en mentale aspecten nooit los gezien worden van de sociale situatie. Het doel van behandeling is altijd om kinderen en jongeren waar mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren en (weer) deel te laten nemen aan het dagelijks leven.

Bij Merem bestaat de mogelijkheid om kinderen te testen en te onderzoeken op verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind of de jongere kan middels een verwijsbrief voor een 1e consult komen bij een van onze revalidatieartsen. De revalidatiearts bespreekt, onderzoekt en beoordeelt het kind/de jongere of er een mogelijkheid is voor revalidatie binnen Merem.

Onze experts werken nauw met elkaar samen vanuit hun eigen vakgebied. Ze besteden veel aandacht aan het afstemmen van de behandelingen op elkaar. Dit vormt de basis van de revalidatie. De medewerkers van het behandelteam die het kind behandelen zijn gespecialiseerd in de kinderrevalidatie.

We proberen een onnodige ontwikkelingsachterstand te voorkomen, door veel aandacht te hebben voor alle aspecten van de ontwikkeling van het kind/de jongere. Al spelend worden leer- en motorische vaardigheden, communicatie, sociaal emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid gestimuleerd, afhankelijk van waar het kind cognitief of sociaal emotioneel aan toe is. Er wordt op regelmatige basis informatie uitgewisseld middels verslagen en gesprekken, en oudersspelen een ontzettend belangrijke rol in het behandelplan. Ook houden onze revalidatieartsen contact met de huisarts en/of specialisten in de ziekenhuizen.

Poliklinisch

De meeste kinderen en jongeren die bij Merem revalideren worden poliklinisch behandeld. Zij komen dan één of meerdere keren per week naar een locatie van Merem. We streven er altijd naar om kinderen en jongeren zoveel en dichtbij mogelijk van huis te laten revalideren.

Therapeutische peutergroep

De therapeutische peutergroep (ook wel TPG) is bedoeld voor kinderen van anderhalf tot vier jaar. De groep bestaat uit maximaal 6 of 7  kinderenmet diverse aandoeningen, die samen twee of meer dagen of dagdelen per week revalideren De TPG biedt een pedogogisch klimaat waarbinnen de kinderen activiteiten en vaardigheden spelenderwijs aanleren om deze vervolgens op logische dagelijkse momenten toe te kunnen passen. Therapeuten werken hierbij interdisciplinair samen aan gezamenlijk opgestelde doelen.

De Kleine Prins

Leerlingen van De Kleine Prins of College De Kleine Prins, gevestigd op het terrein van Merem in Hilversum, kunnen op indicatie van de revalidatiearts worden behandeld bij Merem. De school en Merem zijn gevestigd in één gebouw, waardoor er optimale afstemming plaatsvindt tussen behandelaren, kinderen/jongeren, ouders en leraren. Zo werken we nauw samen aan de beste vorm van revalideren tijdens schooltijden.

Semi-klinisch

Naast poliklinische revalidatiebehandeling is het ook mogelijk dat het kind/de jongere semi-klinisch wordt behandeld. Hierbij volgt het kind/de jongere overdag, gedurende een aantal afgesproken volledige dagen, een intensief programma, bestaande uit behandelingen en begeleiding tussen de behandelingen door. Deze therapieën zijn zowel individueel (fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, soms logopedie) als met de groep kinderen die ook in semi-klinische behandeling zijn. Voorbeelden van groepsbehandelingen zijn bijvoorbeeld fitness en zwemmen. Kinderen/jongeren worden gedurende de dag begeleidt door verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers die coachen en ook begeleiden bij bijv. huiswerk maken en zelfstandig oefenen. Ouders worden wekelijks begeleidt door o.a. de maatschappelijk werkende, en maken actief deel uit van de behandeling.

 's Avonds en 's nachts is het kind/de jongere dan thuis. Op de kinderafdeling is er voor deze kinderen en jongeren een huiskamer waar ze tussen de behandelingen door kunnen verblijven. Hier is ruimte voor het oefenen van de in de behandelingen geleerde vaardigheden, het maken van huiswerk, ontspanning, spontane (groeps)gesprekken en vrijetijdsbesteding. Ook kan in de huiskamer bezoek ontvangen worden. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om te rusten.

Semi-klinische behandeling kan goed zijn voor kinderen/jongeren met niet aangeboren hersenletsel, langdurige pijnklachten, post-oncologie, acute verergering van ernstige spierziekten of multi-trauma. Het is wel belangrijk dat kinderen en jongeren in een groep kunnen functioneren, aangezien er veel activiteiten en interactie in een groep plaatsvinden.