Keer terug naar Merem.nl

Aanmelden

Van uw aanmelding tot een behandeladvies

Vanuit uw specifieke situatie

Elke behandeling bij Merem is uniek. U kunt rekenen op persoonlijke aandacht en een ondersteuning die past bij uw specifieke wensen en behoeften. Hieronder ziet u welke stappen nodig zijn voordat uw behandeling kan starten. Van uw aanmelding tot een behandeladvies- en plan.

Verwijzing

Wilt u graag geholpen worden bij Merem? Overleg hierover dan eerst met uw huisarts, bedrijfsarts of behandelend specialist. Uw arts kan u nader informeren, met u onderzoeken of ons revalidatiecentrum iets voor u kan betekenen en een verwijzing afgeven.

Eerste check

Op basis van de informatie van uw arts bekijkt de revalidatiearts van Merem of wij u inderdaad verder kunnen helpen. Is dat het geval, dan krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor een oriënterend consult. Dit gebeurt in de regel binnen twee à drie weken. U ontvangt bij de uitnodiging soms ook een informatiefolder en/of een vragenlijst. Ligt u nog in het ziekenhuis, dan komt de revalidatiearts (zo nodig) bij u langs.

Eerste consult

Het eerste consult bij de revalidatiearts bestaat vaak uit een persoonlijk gesprek en een lichamelijk onderzoek. Het is de bedoeling dat zowel uzelf als de arts een duidelijker beeld krijgen van uw klachten en de manier waarop Merem daarbij kan ondersteunen.

Enkele aandachtspunten en tips bij het eerste consult:
• Bedenk vooraf wat u graag wilt vertellen: uw klachten, pijn en/of de aanleiding
• Noteer welke vragen u wilt stellen en neem dit lijstje mee naar het gesprek
• Bespreek uw vragen vooraf met een vriend of familielid
• Neem iemand mee die u vertrouwt, voor hulp en ondersteuning
• Neem een schrijfblok en een pen mee om tijdens het gesprek dingen te noteren
• Toets uw verwachtingen over de behandeling bij de arts en bekijk of Merem daar aan kan voldoen
• Bespreek ook uw eventuele bedenkingen en/of overwegingen
• Als u een lastige beslissing moet nemen, vraag dan tijd om hier rustig over na te denken.

Aan het eind van het consult (of snel erna) bespreekt de arts met u het verdere verloop.

Intake

Bij sommige ziektebeelden (zoals de diagnose ‘chronische pijn’) vindt een aanvullende intake plaats na het eerste consult. U heeft dan gesprek met een van de teamleden, zoals een  ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog. Soms ook met uw familie en/of vrienden erbij. Zij vormen immers een belangrijk deel van uw leven en geven het samen met u vorm.

Behandeladvies

Na het eerste consult (en een eventuele aanvullende intake) krijgt u een persoonlijk behandeladvies van de revalidatiearts. Dit kan een (poli)klinische behandeling zijn bij Merem, maar ook een andere behandeling bij een ander medisch centrum. Bijvoorbeeld als deze zorginstelling zich dichter bij uw woonplaats bevindt of u meer perspectief kan bieden.

Behandelplan

Om de behandeling optimaal te laten verlopen, wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan is helemaal op u en op uw situatie afgestemd. Hierin staan de doelen die u wilt behalen en de manier waarop u dat, samen met het team van Merem, gaat aanpakken. Ook uw behandelteam, met daarin deskundigen uit verschillende disciplines, wordt aan de hand van het plan samengesteld. Zo wordt u geholpen door de juiste mensen, op het juiste moment.

 

Gemaakt door de Toekomst