Keer terug naar Merem.nl

Geschiedenis

Merem heeft een rijk verleden. Enkele belangrijke gebeurtenissen zijn:

1912 Het Amsterdamsch Kindersanatorium Hoog Blaricum werd geopend in Huizen. Dit was bedoeld voor de opvang en verpleging van tbc-patiënten. Dat duurde tot ongeveer 1955.

1955 In dat jaar was tbc voor een groot deel teruggedrongen, maar was er een explosie van kinderverlam­ming. Het Amsterdamsch Kindersanatorium werd gevraagd hiervoor opvang te verlenen, waar­door het meer het karakter van een zieken­huis kreeg. Daarom werd de naam veranderd in Gooisch Kinderzieken­huis.

1956 In 1956 werd door het centrum opnieuw een andere weg ingeslagen, in de vorm van revalidatie voor kinderen.

1974 In dit jaar kwam er via een prijsvraag een nieuwe naam voor het centrum, De Trappenberg, afge­leid van een heuvel in het Gooisch Natuur­reservaat achter het centrum. Tevens werd toestemming verkregen om een mytylschool te bouwen.

In de periode 1974-1976 werd de Mytylschool gebouwd. De vrijkomende ruimtes in het hoofdge­bouw waren dringend nodig voor verpleging, verzorging, behan­deling en huisvesting van de jonge revalidanten.

In de periode 1979-1981 werd het onderkomen voor de Paramedische Dienst gebouwd. Het resultaat: goed uitgeruste werkruimtes voor fysiotherapeuten, ergothe­rapeuten en logopedisten, een binnenbad en een sport/judo­zaal.

1982 De eerste volwassen revalidanten komen voor behandeling naar De Trappenberg.

1987 In het begin van dat jaar vond de eerste oplevering van de grote verbouwing van het hoofdgebouw plaats, gelijk met het 75-jarig bestaan van De Trappenberg. Eind 1987 werd de verbouwing afgeslo­ten en is het centrum wat het nu nog is.

1988 Officiële opening van het nieuwe gebouw.

2004 Renovatie ParaMedische Dienst en delen van het hoofdgebouw.

2010 Fusie KBCZ-De Trappenberg wordt Merem Behandelcentra.

2017 Merknaam De Trappenberg wordt Merem.

Gemaakt door de Toekomst