Keer terug naar Merem.nl

Revalidatiecentrum De Trappenberg.  Specialistische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen.

De Trappenberg is een revalidatiecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Een ongeval, een aangeboren aandoening alsook ziekte kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Zelfs zodanig dat deelname aan het voorheen gewone leven niet langer vanzelfsprekend lijkt. Revalidatiecentrum De Trappenberg biedt revalidatiebehandelingen met intensieve persoonlijke begeleiding. Tijdens het revalidatietraject leren patiënten weer het maximale uit het leven en zichzelf te halen, zo zelfstandig mogelijk te functioneren en zo goed mogelijk om te gaan met beperkingen.

De aanpak van De Trappenberg is interdisciplinair. Dat wil zeggen dat onder begeleiding van een revalidatiearts een behandelteam met deskundige behandelaars werkt aan terugkeer naar een sociaal-maatschappelijk, arbeids- en/of gezinsleven. Elk revalidatietraject is uniek en wordt volledig afgestemd op de mogelijkheden en wensen van ieder afzonderlijk individu.