Keer terug naar Merem.nl

Wachttijden

Actuele wachttijden voor revalidatie per locatie

Hieronder vindt u een overzicht van onze wachttijden per locatie (in weken). De wachttijden zijn gemiddelden van het afgelopen kwartaal (de afgelopen 90 dagen). Deze informatie wordt maandelijks bijgewerkt.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De wachttijden zijn een indicatie; de individuele wachttijd kan hiervan afwijken.

Volwassenen

Locatie Huizen

Locatie Almere

Locatie Lelystad

    Eerste bezoek revalidatiearts

4

4

4

    Poliklinische behandeling*

5

5

4

    Opname kliniek

2

nvt

nvt

 Volwassenen Chronisch Pijn **

Locatie Huizen

Locatie Almere

Locatie Lelystad

     Eerste bezoek revalidatiearts

8

7

8

     Observatie

8

 5

8

     Poliklinische behandeling

 

13

12

                              12

 

     Klinische behandeling

1

nvt

nvt

 Driemaandelijks gemiddelde wachttijden per 8 aug 2017

* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.

** Na aanmelding ontvangt u een vragenlijst per post. De wachttijd gaat in bij ontvangst van de door u ingevulde vragenlijst. Wij nodigen u uit voor een eerste bezoek bij de arts. Zij kan u doorsturen voor een psychosociale of multidisciplinaire observatie. Op basis van het advies van de arts en naar aanleiding van de observatie kunt u worden aangemeld voor de poliklinische behandeling.

Zorgaanbieders en verzekeraars hebben al in 2000 afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we Treeknormen. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd. Voor revalidatiezorg geldt het volgende:

  • toegangstijd voor polikliniek (eerste gesprek met zorgaanbieder) – 4 weken
  • wachttijd voor diagnostiek en indicatiestelling – 4 weken
  • wachttijd tussen indicatie en feitelijke behandeling (dagopname) – 6 weken
  • wachttijd tussen indicatie en feitelijke behandeling (kliniek) – 7 weken

Als u langer moet wachten dan de gestelde treeknormen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

Meer informatie over arbeidsrevalidatie kunt u hier vinden.