Keer terug naar Merem.nl

Algemene ontwikkelingsachterstand

Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden (ontwikkelingsdomeinen): praten, grove en fijne motoriek, sociale vaardigheden, spel en leervermogen. Een kind met een ontwikkelingsachterstand loopt op meerdere domeinen tegelijk achter.

Ouders van een kind dat achterloopt in ontwikkeling hebben vaak een gevoel dat er iets niet klopt wanneer ze hun kind vergelijken met leeftijdsgenootjes.

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier en tempo. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling van kinderen. Vanuit deze onderzoeken zijn verschillende testen en vragenlijsten ontwikkeld waarbij een ruime grens wordt aangehouden van wat binnen een normale ontwikkeling past.

Kinderen die bij deze testen op meerdere gebieden buiten de gestelde grenzen vallen, krijgen de diagnose algehele ontwikkelingsachterstand.

In De Trappenberg bestaat de mogelijkheid om kinderen te testen en te onderzoeken op verschillende ontwikkelingsgebieden. Uw kind kan via een verwijsbrief van een arts op de poli komen bij de revalidatiearts. De revalidatiearts spreekt met u, onderzoekt uw kind en beoordeelt of er een indicatie is voor een observatie of poliklinische behandeling in De Trappenberg.